Radiowi goście „Anioła Beskidów” przepisują ręcznie Ewangelię św. Jana

  • 2 stycznia 2019, Robert Karp

Bp Roman Pindel, który własnoręcznie przepisał pierwszy werset z Ewangelii św. Jana, rozpoczął 1 stycznia 2019 r. akcję przepisywania tej nowotestamentowej księgi w siedzibie radia „Anioł Beskidów” w Bielsku-Białej. Od nowego roku każdy gość w siedzibie rozgłośni proszony jest o ręczne przepisanie kolejnych wersetów czwartej ewangelii.

Jak wyjaśnił dyrektor programowy diecezjalnego radia ks. Jacek Pędziwiatr, to z jednej strony to efekt noworocznego postanowienia, z drugiej zaś chodzi o dzielenie się słowem Bożym, jego przeżywanie i popularyzację. Nieprzypadkowo też o pierwszy wpis poproszony został bp Roman Pindel – profesor biblista, który odwiedził 1 stycznia siedzibę radia w Komorowicach.

„Dla księdza biskupa zostawiliśmy początek, to, co było na początku – Słowo. Są specjalnie przygotowane kartki, na których zbierać będziemy kolejne przepisane wersety. Mamy nadzieję, że przez 365 dni w roku uda nam się Janową ewangelię przepisać i zrobić z niej księgę. Myślę, że to dobry sposób, aby nie tylko przeczytać, ale i przeżyć słowo Boże. Chodzi o to, by, tak jak tutaj na papierze, kreślić, głosić, przepowiadać to słowo swoim życiem” – wytłumaczył kapłan.

Inicjatywę z zadowoleniem powitał bp Pindel i zachęcił jednocześnie do przeczytania wstępu Romana Brandstaettera do przekładu Ewangelii św. Jana, autorstwa tego pisarza, poety, dramaturga i twórcy literatury hebrajskojęzycznej. Jak wyjaśnił duchowny, autor opowiada w nim o trudnościach przełożenia myśli hebrajskiej na logikę i świat pojęć języka greckiego i myślenie europejskie. „Dla mnie to jeden z najpiękniejszych wstępów, jakie czytałem do jakiejkolwiek książki. Gorąco zachęcam do zapoznania się z nim” – dodał biskup. Chwilę potem przepisał pierwszy werset chronologicznie najpóźniejszej ze wszystkich ewangelii nowotestamentowych – „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”.

Radio „Anioł Beskidów” wspólnie z Książnicą Beskidzką 21 stycznia br. zorganizują 11. edycję Maratonu Biblijnego, w ramach obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tym razem zaproszeni goście czytać będą 3. Księgę Machabejską w przekładzie ekumenicznym.