Redaktor „Gościa Niedzielnego” w bazylice (zapowiedź)

  • 17 lutego 2017, Robert Karp

Ks. dr Tomasz Jaklewicz, zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, przedstawi kolejną katechezę dla dorosłych w ramach odbywającego się w bazylice w Hałcnowie cyklu spotkań. Najbliższy wykład, poświęcony kolejnemu punktowi wyznania wiary, odbędzie się we wtorek 21 lutego o 19:00.

Spotkanie w ramach cyklu „Katechezy w bazylice” poprzedzi Msza św. sprawowana o 18.15 pod przewodnictwem gościa zaproszonego do poprowadzenia katechezy.

W katechezach podejmowane są konkretne prawdy wiary oraz kwestie związane z nauczaniem papieskim. Spotkania w bazylice są otwarte, przeznaczone zarówno dla tych, którzy chcą umocnić się w wierze, jak i dla wątpiących czy poszukujących.

W Hałcnowie słuchacze będą mogli też zadawać pytania i prelegenci udzielą odpowiedzi. Pytania do danego tematu najlepiej przesłać wcześniej za pośrednictwem strony internetowej: www.parafiahalcnow.pl

Katechezy będą retransmitowane w programie „Anioła Beskidów” w pierwsze niedziele miesiąca w ramach magazynu niedzielnego o godz. 5.05, 9.00 i 20.00.