Rejonowy etap Konkursu Wiedzy Biblijnej

  • 28 listopada 2019, Robert Karp

„Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą…”(Mk 3,35) – to hasło, które przyświeca XXV Diecezjalnemu Konkursowi Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych. 28 listopada 2019 r. w budynku kurii diecezjalnej odbył się etap rejonowy zmagań młodych uczestników. Na terenie diecezji test pisano także w trzech rejonach w Ustroniu i Żywcu.

Rejonowy etap Konkursu Wiedzy Biblijnej odbył się w parafii św. Klemensa w Ustroniu. Po nabożeństwo słowa 40 uczniów udało się do sali Czytelni Katolickiej, by zmagać się z pytaniami.

Honorowy patronat nad konkursem objął bp Roman Pindel. Wśród organizatorów, obok Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej, są: Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Celem konkursu jest nie tylko poznanie Ewangelii wg św. Marka, ale także ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka i pogłębienie wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o słowo Boże.

Finał diecezjalny konkursu zaplanowano na 5 marca 2020 r.

fot. ks. Piotr Góra