SECiM: czas epidemii i ograniczeń trwa, ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu

  • 17 października 2020, Robert Karp

Do włączenia się w poszczególne dzieła ewangelizacyjne zaprasza Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej. „Czas epidemii i ograniczeń trwa, ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego zapraszamy do wspólnej drogi, spotkania z Biblią i nauką Kościoła, do czasu odnowy” – zachęca dyrektor SECiM ks. Przemysław Sawa.

1.Restart. Nowa subskrypcja – eksternistyczne seminarium odnowy wiary

2.Codzienny różaniec z możliwością dzwonienia do kaplicy pw. śś. Cyryla i Metodego.

3. Internetowy Dom Rekolekcyjny SECiM

Już niebawem Wspólnota SECiM zaproponuje kursy i rekolekcje ewangelizacyjne i formacyjne prowadzone online. Wszystko będzie odbywało się tak, jak w zwykłym domu rekolekcyjnym, tyle że każdy w swoim domu. Wśród zasad: wcześniejsza rejestracja, udział w całości wydarzenia w określonych godzinach, podjęcie przygotowanych aktywności rekolekcyjnej według przesłanej instrukcji.

Szczegóły w przyszłym tygodniu na stronach: www.secim.pl i www.facebook.com/secim.eu

4. Powołanie Wspólnoty SECIM ONLINE

– dla osób, które są w dostępnej odległości od jakiejś wspólnoty lokalnej SECIM nie będą mogły być we wspólnocie online;

– osoby ze wspólnoty online będą miały cotygodniowe spotkania modlitewne online, małą grupę online;

– członkowie Wspólnoty SECIM ONLINE będą natomiast przyjeżdżać na formację danego etapu do centrum Wspólnoty w wyznaczone dni w roku oraz brać udział w kursach (rekolekcjach) w naszej Wspólnocie;