Ślubowanie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II

  • 24 listopada 2019, Robert Karp

W uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada br., bp Roman Pindel erygował w Bielsku-Białej Chorągiew Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II i dokonał aktu przyjęcia 25 nowych braci w szeregi tej świeckiej organizacji o charakterze charytatywnym. Pierwsza w diecezji bielsko-żywieckiej chorągiew zakonu, będącego swoistym wotum dziękczynnym polskich mężczyzn za łaskę pontyfikatu papieża Polaka, powstała w parafii pallotyńskiej pw. św. Andrzeja Boboli.

Podczas uroczystej Mszy św. w bielskim kościele odbyła się inwestytura nowych braci, którzy otrzymali pierwszy stopień rycerski – „wiara”. Do ślubowania przystąpiło 24 kandydatów i jeden kadet. Mężczyźni ci, w rozmaitym wieku i stanie cywilnym, przyjęli szatę zakonną, złożyli przyrzeczenia oraz otrzymali pektorał i indywidualne błogosławieństwo biskupa.

Rycerze wypowiedzieli rotę ślubowania na klęczkach. Zapewnili m.in., że zamierzają propagować nauczanie Jana Pawła II; że nie będą szczędzić sił w pomocy słabym i potrzebującym oraz pragną służyć Kościołowi katolickiemu i swojej Ojczyźnie. Na koniec otrzymali pektorał rycerski oraz różaniec. Nowo przyjętych w szeregi zakonu zgromadzeni w pallotyńskiej świątyni wierni nagrodzili oklaskami. Na okrzyk „Vivat Jezus!” rycerze odpowiedzieli „Totus Tuus”.

W homilii bp Pindel zauważył, że na szatach noszonych przez rycerzy obecne są elementy herbu Jana Pawła II. „Jest to przecież znak całkowitego oddania się Bogu przez Maryję  – ‘Cały Tobie poddany’. Niech więc ten strój, który przyjmujecie, z tym znamienitym herbem, przypomina wam zawsze o panowaniu naszego Pana i Zbawiciela, któremu chcecie być posłuszni” – podkreślił.

Biskup zwrócił uwagę na znaczenie i sens ponawianego w dzisiejszą niedzielę aktu uznania Chrystusa za Króla wszechświata. „W ten sposób ok. 10 mln Polaków wypowie akt uznania Chrystusa za Króla i Pana. To wymiar ilościowy, ale jakie to ma znaczenie jakościowe? Istotne jest to, by nasz akt był wewnętrzny i prawdziwy. Jeszcze bardziej ważne jest to, by wyrażał się w życiowych decyzjach dotyczących własnej osoby i bliskich, ale także w wyborach, które mają wymiar społeczny” – podkreślił duchowny i zacytował fragment encykliki Piusa XI z 1925 w encyklice „Quas Primas”.

„Ważny dla właściwego zrozumienia sensu uznania Chrystusa za Króla, a także dla rozeznania kształtu i sposobu pojmowania tego typu aktu, jest dokument Kongregacji Nauki Wiary z dnia 21 listopada 2002 r.” – dodał biskup, zaznaczając, że dokument ten akceptuje laickość państwa, rozumianą jako „autonomia sfery obywatelskiej i politycznej w stosunku do sfery religijnej i kościelnej – ale nie w odniesieniu do zasad moralnych”.

„Z nauczania Noty wynika, że katolicy nie powinni spodziewać się, że państwo ziemskie kiedykolwiek stanie się państwem Bożym zanim nastąpi powtórne przyjście Pana. Dopiero ono zainauguruje pełnię państwa Bożego jako „królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” – podsumował.

Podczas liturgii odczytano dekret o erygowaniu Chorągwi św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. Komandorem zakonu w diecezji bielsko-żywieckiej został Benon Wylegała. Opiekunami formacji są ks. Piotr Leśniak i ks. Maciej Zawisza SAC.

Obecny na uroczystości generał zakonu dr Krzysztof Wąsowski podkreślił na koniec, że to kolejny ważny historyczny moment w ośmioletnich dziejach organizacji. Wyjaśnił, że mężczyźni, którzy ślubowali, zrobili to, „by nie chodzić za byle kim, lecz pójść za Chrystusem u boku największego z Polaków, wielkiego papieża i wielkiego świętego”.

W ten sposób w diecezji bielsko-żywieckiej powstała pierwsza na południu Polski Komandoria Rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II. Publiczne stowarzyszenie wiernych świeckich skupia w całym kraju ponad 700 mężczyzn. Bielska Chorągiew jest siedemnastą w kraju.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Ioannis Pauli II – działa w Polsce od 2012 roku. Pierwsze komandorie powstały w Warszawie i Krakowie. Ojcem założycielem jest abp Henryk Hoser, a protektorem zakonu jest abp Marek Jędraszewski.

Strojem oficjalnym Zakonu są czarne mantule (płaszcze) ze znakiem krzyża i literą M (jak Maryja). Raz w miesiącu rycerze spotykają się w swojej parafii na lekturze patronalnej tekstów św. Jana Pawła II, wspólnie z parafialnym kapelanem. Rycerze pełnią funkcje liturgicznej służby ołtarza. Dwa razy w roku uczestniczą w rekolekcjach formacyjnych.