Srebrni księża jubilaci modlili się w katedrze

  • 10 czerwca 2020, Robert Karp

Ośmiu z dziewiętnastu księży bielsko-żywieckich, którzy w 1995 roku podczas czwartych święceń kapłańskich w historii diecezji zostali prezbiterami, dziękowało 10 czerwca 2020 r. w katedrze za ćwierćwiecze swego kapłaństwa. W katedralnej świątyni wspólnie koncelebrowali Mszę św. Życzenia dla księży przeżywających jubileusz kapłaństwa przekazał bp Roman Pindel. Ordynariusz modlił się z jednym ze srebrnych jubilatów – wikariuszem generalnym diecezji ks. Markiem Studenskim.

Liturgii w katedrze przewodniczył ks. Rafał Jończy, administrator parafii św. Michała Archanioła we Włosienicy. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Kotlarski, administrator parafii św. Elżbiety w Cieszynie. Kapłan zachęcił do dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa i zawierzenia Mu kolejnych lat posługiwania w Kościele.

Jubileusz 25 lat kapłaństwa zbiega się z 25. rocznicą pobytu Jana Pawła II w diecezji bielsko-żywieckiej. 22 maja 1995 przyszli kapłani, którzy w niespełna miesiąc mieli zostać wyświęceni na prezbiterów przez ówczesnego biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego, modlili się jako diakoni na Kaplicówce lub w Żywcu.

Bielsko-żywieccy jubilaci, którzy 10 czerwca 1995 r. zostali kapłanami to: ks. Roman Berke, ks. Czesław Chrząszcz, ks. Szymon Drżyżdżyk, ks. Marcel Jarzyna, ks. Rafał Jończy, ks. Roman Kanafek, ks. Tomasz Kotlarski, ks. Janusz Kroczek, ks. Piotr Leśniak, ks. Marek Modzelewski, ks. Janusz Ponc, ks. Marek Studenski, ks. Piotr Tomecki, ks. Rafał Wala, ks. Kazimierz Walusiak, ks. Henryk Waszut, ks. Witold Zahraj, ks. Mariusz Zemanek, ks. Tomasz Związek.

Trzech z księży jubilatów pracuje za granicą – ks. Kroczek i ks. Tomecki w Austrii i ks. Wala w Czechach.

fot. Marian Szpak