Św. abp Józef Bilczewski ma swój pomnik w Wilamowicach

  • 18 czerwca 2016, Robert Karp

Pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza – m.in. z udziałem kard. Mariana Jaworskiego i biskupa Romana Pindla – 18 czerwca w Wilamowicach odbyły się uroczystości odsłonięcia pomnika św. abp Józefa Bilczewskiego. Monument z wykonaną w brązie sylwetką kroczącego z Ewangelią i krzyżem metropolity lwowskiego stanął na rynku rodzinnego miasta świętego, na skrzyżowaniu dróg. W środku pomnik skrywa skrzynię z m.in. świadectwami łask, otrzymanych za wstawiennictwem najsłynniejszego obywatela ziemi wilamowickiej.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika poprzedziła koncelebrowana Eucharystia w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego pod przewodnictwem pochodzącego z pobliskiej Starej Wsi kardynała Nycza.

W homilii ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel zastanawiając się nad tym, czy dziedzictwo duchowe i przesłanie św. Józefa Bilczewskiego, od 3 lat patrona Wilamowic, przemawia do współczesnych, przypomniał, że arcybiskup przez całe życie był pasterzem zatroskanym o powierzonych mu wiernych i litującym się nad biedą ludzką.

„To litowanie się nad nędzą ludzką znalazło swój wymowny wyraz w tym, że arcybiskup zapragnął po śmierci spocząć nie wśród zasłużonych Lwowa, ale wśród tych, którzy nic nie mieli za życia” – zauważył kaznodzieja, przypominając, że ważnymi rysami religijności świętego były Eucharystia i kult Matki Bożej.

„Dobrze, że stawiamy ten pomnik, który będzie przypominał tym, którzy tu mieszkają, oraz tym, którzy będą tu przybywać nie zawsze tylko ze względu na cześć dla świętego. Dobrze, że zostanie po naszym pokoleniu materialne przypomnienie wielkich wartości, wielkiej świętości, wspaniałego życia człowieka, pasterza, kapłana, patrioty. Ale czeka nas wszystkich jednocześnie o wiele większy trud niż trud wybudowania pomnika. Czeka nas wymagający trud przekazania wiary, wartości, dania świadectwa, wychowania kolejnego pokolenia, które będzie żyło według Ewangelii, według wzorca wszelkich świętości, jakim jest życie Jezusa Chrystusa, a także według tego przykładu, jaki zostawia nam św. Józef Bilczewski, tutejszy rodak” – dodał biskup.

Po liturgii uczestnicy uroczystości w barwnych strojach ludowych, z modlitwą na ustach przeszli z relikwiami świętego na miejscowy rynek.

Wilamowicki proboszcz i kustosz sanktuarium św. Bilczewskiego ks. prałat. Michał Boguta wyjaśnił, że pomnik ma przypominać, że święty, który się tu urodził, jest obecnie w niebie i wstawia się u Boga za nami. „Ukazany jest z krzyżem i Ewangelią. Niech idzie do każdego z nas, niech przypomina o tym, co najważniejsze w życiu” – wezwał.

Duchowny wyjaśnił, że w podstawę pomnika wkomponowana została metalowa skrzynia ze spisem mieszkańców wilamowickiej parafii, listą uczestników uroczystości poświęcenia, budowniczych pomnika oraz listy wszystkich zmarłych parafian od 1930 r. „Dołączyliśmy też wszystkie prośby, jakie zostały złożone w kaplicy św. Bilczewskiego. Dołączyliśmy przekazane świadectwa łask uzyskanych za jego wstawiennictwem” – powiedział.

W skrzyni znalazły się też m.in. trzy tomy pism autorstwa arcybiskupa Bilczewskiego oraz publikacje na jego temat oraz druki z jego podobizną.

Pomnik odsłonili wspólnie kardynałowie Kazimierz Nycz i Marian Jaworski, biskup Roman Pindel, ks. Boguta, burmistrz Wilamowic Marian Trela, przewodniczący rady miejskiej Stanisław Nycz oraz w imieniu premier polskiego rządu wiceminister Stanisław Szwed, który odczytał okolicznościowy list od Beaty Szydło.

Arcybiskup senior archidiecezji lwowskiej, kard. Jaworski nie krył wzruszenia podczas dzisiejszej uroczystości. Przypomniał, że niezwykła tożsamość mieszkańców Wilamowic została wzbogacona w sposób szczególny.

„Staliście się miastem, z którego Pan Bóg wywiódł świętego arcypasterza. My, z archidiecezji lwowskiej i z całego Kościoła powszechnego składamy wam za to wszytko serdeczne podziękowania” – powiedział 89-letni hierarcha i przypomniał, że pomnik jest także wezwaniem do dalszego trwania w tożsamości „ubogaconej” przez św. Józefa Bilczewskiego.

Pomnik, który zaprojektował i odlał w brązie Marek Żebrowski z Bielska-Białej, wraz cokołem sięga ok. 5,5 metrów. Sama figura ma 2,2 metra wysokości i przedstawia świętego w stroju duchownego – z jedną ręką spoczywającą na krzyżu biskupim na piersi, drugą trzymającą Ewangelię. Na cokole pomnika umieszczono pamiątkowe tablice, także w rodzimym języku wilamowskim, etnolekcie, którym do dziś posługuje się kilkadziesiąt osób.

W sobotnich uroczystościach oprócz mieszkańców Wilamowic udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu i senatu RP, reprezentanci władz samorządowych, a także pielgrzymi m.in. z Białorusi i Zamościa.

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach koło Bielska-Białej. Studiował w krakowskim seminarium duchownym i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1884 r. przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Studiował w Wiedniu, Rzymie oraz Paryżu. W 1891 r. został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, piastując przez pewien okres funkcję dziekana fakultetu teologicznego, a także rektora Uniwersytetu. W 1900 r. papież Leon XIII mianował go arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego.

Abp Józef Bilczewski zmarł 20 marca 1923 r. Beatyfikował go w 2001 r. Jan Paweł II. Kanonizacji dokonał 23 października 2005 r. w Rzymie Benedykt XVI. Datę kanonizacji wyznaczył jeszcze Jan Paweł II, który podobnie jak przyszły metropolita lwowski był wychowankiem wadowickiego gimnazjum.


kat_wilam 056

kat_wilam 180

kat_wilam 179

kat_wilam 174

kat_wilam 171

kat_wilam 169

kat_wilam 166

kat_wilam 163

kat_wilam 161

kat_wilam 156

kat_wilam 152

kat_wilam 145

kat_wilam 140

kat_wilam 138

kat_wilam 135

kat_wilam 134

kat_wilam 129

kat_wilam 127

kat_wilam 121

kat_wilam 119

kat_wilam 114

kat_wilam 113

kat_wilam 109

kat_wilam 095

kat_wilam 081

kat_wilam 079

kat_wilam 076

kat_wilam 074

kat_wilam 185

kat_wilam 221

kat_wilam 227

kat_wilam 228

kat_wilam 256

kat_wilam 255

kat_wilam 250

kat_wilam 234

kat_wilam 223

kat_wilam 219

kat_wilam 218

kat_wilam 213

kat_wilam 204

kat_wilam 201

kat_wilam 197

kat_wilam 192
kat_wilam 154

kat_wilam 170

kat_wilam 173

kat_wilam 175

kat_wilam 221

kat_wilam 227

kat_wilam 228
kat_wilam 115

kat_wilam 195