Św. Józef Bilczewski zaprasza do Wilamowic w każdy wtorek

  • 13 lipca 2017, Robert Karp

„U św. abp. Józefa Bilczewskiego szczególnie ludzie ciężko chorzy szukają wsparcia, ale z nadzieją do tego świętego modlą się także małżeństwa bezdzietne” – zauważa ks. prałat Stanisław Morawa, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium w Wilamowicach, rodzinnej miejscowości byłego arcybiskupa Lwowa. Kapłan zachęca do udziału w cotygodniowych nabożeństwach ku czci świętego, które od lipca odbywają się w wilamowickiej świątyni w każdy wtorek.

Jak wyjaśnił ks. proboszcz, podczas nabożeństw nie brakuje podziękowań od ludzi ciężko chorych, którzy szukają wstawiennictwa i pomocy świętego.

„Są podziękowania za uleczenia z nowotworów dzieci. Są przykłady na to, że św. abp Bilczewski jest szczególnym patronem ludzi chorych i cierpiących, będących nierzadko w ciężkim stanie. Także małżonkowie, którzy nie mogą doczekać się dziecka, proszą o wstawiennictwo świętego i po jakimś czasie cieszą się nowym darem życia” – podkreślił w rozmowie duchowny i przypomniał, jak wielkie zasługi dla rozpropagowania kultu św. Józefa Bilczewskiego uczynił jego poprzednik, ks. prałat Michał Boguta, który był wilamowickim proboszczem przez 39 lat i od ubiegłego roku przebywa na emeryturze.

Zdaniem kustosza jedynego w Polsce sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego, parafianie w Wilamowicach mają głęboką cześć dla wyniesionego na ołtarze swego rodaka. „Bardzo wielu wiernych modli się przez wstawiennictwo tego świętego systematycznie. Przychodzą rano, a po oddaniu czci Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, idą do kaplicy św. Józefa Bilczewskiego i tam trwają na modlitwie” – dodał, zachęcając do uczestnictwa we wtorkowych nabożeństwach ku czci św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, które od lipca br. rozpoczynają się o 16.30. Dotąd nabożeństwa takie odbywały w środy, po Mszy św. o 7.00.

Jak tłumaczy ks. Morawa, chodzi o to, by w modlitwach tych mogli uczestniczyć także pielgrzymi, którzy nawiedzają sanktuarium na Podbeskidziu. W ciągu roku przybywa do wilamowickiego sanktuarium kilkadziesiąt pielgrzymek zorganizowanych i indywidualnych. Wielu pozostawia pisemne świadectwa doznanych łask za wstawiennictwem św. Józefa Bilczewskiego. Parafia wydała specjalną książkę, zawierającą część przekazanych świadectw.

Wtorkowe modlitwy rozpoczynają się od cichej adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiany jest Różaniec, a o 18.00 sprawowana jest Msza św. wotywna o św. Józefie Bilczewskim. Na koniec odprawiane jest nabożeństwo, z możliwością uczczenia relikwii świętego.

Co jakiś czas do przewodniczenia wtorkowym nabożeństwom zapraszani będą różni kapłani. 4 lipca modlitwom przewodził ks. inf. Władysław Fidelus, emerytowany proboszcz konkatedry w Żywcu.

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach. Zamiast medycyny wybrał krakowskie seminarium duchowne i czteroletnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 6 lipca 1884 r. został wyświęcony na kapłana w Krakowie przez kard. Albina Dunajewskiego. Studiował w Wiedniu, Rzymie oraz Paryżu. W 1891 r. został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, piastując przez pewien okres funkcję dziekana fakultetu teologicznego, a także rektora Uniwersytetu. 17 grudnia 1900 r. papież Leon XIII mianował go arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego.

Arcybiskup zmarł 20 marca 1923 r. Beatyfikował go w 2001 r. Jan Paweł II. Kanonizacji dokonał 23 października 2005 r. w Rzymie Benedykt XVI. Datę kanonizacji wyznaczył jeszcze Jan Paweł II, który, podobnie jak sławny wilamowiczanin, był wychowankiem wadowickiego gimnazjum.

Św. Józef Bilczewski jest patronem Wilamowic. W centrum miasta stoi jego pomnik. Monument z wykonaną w brązie sylwetką kroczącego z Ewangelią i krzyżem metropolity lwowskiego skrywa skrzynię z m.in. świadectwami łask, otrzymanych za wstawiennictwem najsłynniejszego obywatela ziemi wilamowickiej.