Święto patronalne SECiM

  • 10 lutego 2020, Robert Karp

W kościele pw. św. Pawła w Bielsku-Białej Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM) przeżywała 9 lutego 2020 r. swoje święto patronalne. W Eucharystii i adoracji uczestniczyło wielu członków wspólnoty oraz wiernych, którzy w każdą drugą niedzielę miesiąca gromadzą się na Mszy św. i modlitwie o uzdrowienie.

Liturgii przewodniczył koordynator wspólnot i ruchów katolickich w diecezji opolskiej ks. Mateusz Buczma. Wśród koncelebransów byli ks. Piotr Leśniak, administrator parafii pw. św. Pawła, ks. prałat Marcin Aleksy, proboszcz parafii pw. NSPJ w Bielsku-Białej, ks. Ryszard Piętka, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Ryszard Szymeczko SDB z Oświęcimia, ks. Grzegorz Badura, związany z SECiM administrator parafii pw. św. Józefa w Ujsołach oraz ks. dr Przemysław Sawa, dyrektor i duszpasterz bielskiej wspólnoty ewangelizacyjnej. Pozostali księża, którzy nie mogli brać udział w liturgii, przysłali zapewnienie o duchowej łączności. Uczestnikami modlitwy byli również przedstawiciele innych wspólnot oraz szkół ewangelizacji rejonu śląskiego, którego koordynatorem jest ks. Przemysław.

Ks. Mateusz podczas kazania zwrócił uwagę, że głoszone słowo Boże jest wydarzeniem, w którym Bóg przychodzi do każdego. Zapytał uczestników: „Dlaczego zdarza się, że ktoś jest ważniejszy od Jezusa Chrystusa? Czy ktoś, który by nie miał jakiekolwiek tytułu przed nazwiskiem czy namaszczenia, nie jest czasem ważniejszy od Jezusa Chrystusa? Mamy talent, by, podobnie jak Koryntianie, tworzyć frakcje i frakcyjki. Nie jest nic straszniejszego niż przeżywać swoje chrześcijaństwo, przynależność do Kościoła na wzór przynależności partyjnej”.

Znany ewangelizator nawiązał w kazaniu do 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, w którym autor przestrzegł członków korynckiej wspólnoty przed „błyszczeniem słowem i mądrością”. Jak zaznaczył opolski ksiądz, Paweł ostrzegł swych braci przed „gwiazdorzeniem”. Wyjaśnił, że sam Apostoł Narodów w swym dziele ewangelizacji zrezygnował z chwytów retorycznych i postanowił „nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”.

„Czy to jest jakiś ekskluzywizm, czy to jest jakieś sekciarstwo? A może Paweł podpowiada nam, że w takich momentach, trudnych także dla niego, rezygnuje z wszystkich innych sposobów i chce skupić się tylko na Jezusie. Bo wie, że tylko On jeden jest w stanie go uratować” – kontynuował kaznodzieja i zwrócił uwagę, że tylko Jezus jest w stanie rozwiązać wszelkie problemy człowieka współczesnego.

„Mając pewne doświadczenie, mając pewne umiejętności, możemy się ciągle łapać na tym, że zaczynamy bardziej ufać doświadczeniu niż Jezusowi; że zaczynamy bardziej ufać swoim umiejętnościom niż Jezusowi, że zaczynamy ufać naszemu stylowi zaangażowania w Kościół niż Jezusowi Chrystusowi; że zaczynamy ufać pewnemu sposobowi modlitwy bardziej niż żywemu Jezusowi” – podkreślił. Nawiązując do adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, dodał, że chodzi tu także o sytuację, gdy człowiek ufa bardziej doktrynie i prawu kościelnemu niż Jezusowi Chrystusowi.

„To słowo wzywa cię do tego, byś się nawrócił!” – dodał i wskazał, że każde „marzenie lub pragnienie nienawrócone” polega na pokusie robienia czegoś bez Jezusa.

Zdaniem kaznodziei, ważnym doświadczeniem jest poczucie bezradności, które umożliwia odarcie się ze złudzeń i zrozumienie, że tylko w Jezusie jest ratunek i nadzieja. Przypomniał także o pierwszej encyklice Pawła II „Redemptor hominis”, w której papież wskazał, że tylko Jezus pozwala nam zrozumieć człowieka i że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.

Przestrzegł przed ekskluzywizmem i zachęcił do głębokiej formacji wskazującej na Jezusa, dzięki któremu można zrozumieć także „tego, którego dziś nie lubimy, który nie podziela naszej wrażliwości, który nie zna żywego Jezusa”. Podkreślił na koniec, że dzięki relacji z Jezusem modlitwa staje się, tak jak chciał Paweł, „ukazywaniem Ducha i mocy”.

Po Eucharystii rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której uczestnicy uwielbili Jezusa i prosili o uzdrowienie duchowe i fizyczne. W czasie modlitwy odbyła się również procesja. Wierni otrzymywali błogosławieństwo eucharystyczne. Spotkanie zakończyło się ogłoszeniami i zaproszeniami do udziału w różnych propozycjach ewangelizacyjnych. Dzieci oraz osoby obecne pierwszy raz otrzymali indywidualne błogosławieństwo.

Druga część spotkania dla członków SECiM oraz zaproszonych gości miała miejsce w „Dworku Eureka” w Czechowicach-Dziedzicach. Był to czas radości przeżywanej we wspólnocie. Przedstawiony został kabaret o życiu SECiM w scenerii znanego filmu „Janosik”, a następnie odbył się program „Mam talent”. Podczas przedstawienia kilku członków wspólnoty zaprezentowało swoje szczególne, nietypowe talenty, np. językowy, muzyczny, stolarski czy wymagający odwagi przez kąpiel w górskiej rzece w lutym (uczestnicy zobaczyli to w zabawnym filmiku). Wspólnoty lokalne SECIM z Anglii (Manchester; Carlisle) oraz Irlandii (Dublin; Letterkenny) przesłały filmiki pokazujące na wesoło życie wspólnoty.

Część oficjalną spotkania zakończyło wystąpienie pasterza SECiM. Ks. Sawa zwrócił uwagę na hasło tego roku w SECiM – „Odrodzeni biegniemy razem za Jezusem do świata”. Przedstawił konkretne zadania dla wspólnoty: troskę o życie duchowe, modlitwę osobistą (min. 20 minut codziennej medytacji słowa Bożego), wspólnotową oraz zaangażowanie ewangelizacyjne.

Szczególnym momentem było ogłoszenie składu zespołu misyjnego – zgodnie z zapowiedzią ks. Sawy, 4 osoby w październiku br. wyjadą na misje do Ghany w Afryce (1 mężczyzna i 3 kobiety), by pomóc w miejscowym duszpasterstwie, prowadzić kursy ewangelizacyjne oraz powoływać lokalne wspólnoty SECiM na kontynencie afrykańskim. Obecnie wybrane osoby przygotowują się do wyjazdu językowo, ewangelizacyjnie. Podejmą również odpowiednie przygotowanie medyczne i misyjne. Projekt realizowany będzie na zaproszenie miejscowego Kościoła.

Po modlitwie i błogosławieństwie nastał czas posiłku, rozmów i cieszenia się trwaniem w jedności wspólnoty.

Wśród wielu projektów SECiM są rekolekcje i misje w parafiach (już niebawem w Rajczy i Ujsołach, w Rogowie w archidiecezji katowickiej czy Goleniowie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej). Dla wszystkich dostępne są liczne kursy i rekolekcje formacyjne.

W najbliższym czasie można odbędą się: podstawy kurs ewangelizacyjny Nowe Życie w Ujsołach (14-16.02) czy Kobiórze (6-8.03), Emaus – o relacji ze słowem Bożym (21-23.02), Michał – o walce duchowej (6-8.03), dla małżeństw Zachariasz i Elżbieta (20-22.03) czy dla mężczyzn Józef, cichy bohater (3-5.04). Oprócz kursów prowadzone są różne spotkania modlitewne, seminaria, szkoły wiary, warsztaty oraz prowadzona jest działalność medialna, zwłaszcza przez kanał na YouTube.

Oprócz tego członkowie wspólnoty ewangelizują chorych z Hospicjum Stacjonarnego w Bielsku-Białej, w jednym domu opieki seniora, szkolą przedstawicieli innych szkół nowej ewangelizacji, prowadzą audycje radiowe, organizują pomoc psychologiczną oraz prowadzą jedno bielskie liceum.

Ks. Przemysław zaprasza również na projekt realizowany razem z portalem gosc.pl, którym będą rekolekcje w życiu codziennym „Świętość teraz? Polecam…”, skoncentrowane wokół adhortacji apostolskiej „Gaudete et exsultate” (wprowadzenia wideo do każdego tygodnia modlitwy od Środy Popielcowej do Niedzieli Miłosierdzia; dla zalogowanych pomoce do medytacji słowa Bożego oraz tekstów papieża Franciszka).

fot. Mariusz Hereda