Święto Podwyższenia Krzyża na Trzech Lipkach

  • 15 września 2020, Robert Karp

W intencji mieszkańców Bielska-Białej modlili się 14 września 2020 r. księża i wierni pod 40-metrowym Krzyżem Trzeciego Tysiąclecia na Wzgórzu Trzech Lipek w Starym Bielsku. Od 19 lat bielszczanie, wraz z przedstawicielami władz miejskich, samorządowych i instytucji społecznych, gromadzą się w Święto Podwyższenia Krzyża, by dziękować za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo Boże.

Liturgii z udziałem kilku kapłanów z bielskich parafii przewodniczył proboszcz parafii aleksandrowickiej ks. prał. Stanisław Wawrzyńczyk.

W kazaniu kapelan sióstr redemptorystek ze Starego Bielska o. Andrzej Mikuć CSsR zwrócił uwagę, że miejsce na Trzech Lipkach raz do roku staje się świątynią – „przestrzenią sakralną, miejscem, gdzie uczestniczymy w dziękczynieniu, przyjmując Eucharystię – dar, który jest życiem”.

„Stanięcie pod krzyżem zobowiązuje. To konkretny wybór. Za tym powinny iść konkretne czyny” – wezwał i wskazał, że krzyż jest zmartwychwstaniem, drogą i bramą otwierającą życie wieczne dla nas. Nie ma innej możliwości, nie ma innego sposobu. Zachęcił, by w krzyżu zobaczyć miłość. Zbawienie przyszło na świat nie przez cierpienie, ale przez miłość właśnie” – dodał zakonnik.

W modlitwie, obok innych wiernych, uczestniczył m.in. prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz jego poprzednik Jacek Krywult, a także bielscy radni.

Proboszcz parafii św. Stanisława BM w Starym Bielsku ks. kan. Zygmunt Siemianowski przypomniał, że modlitwy za miasto i jego mieszkańców odbywają się w tym górującym nad Bielskiem-Białą miejscu już od niemal dwóch dekad. „W tym roku także, mimo trudności związanych z koronawirusem, zgromadziliśmy się, by modlić się o błogosławieństwo, ale także, by dokonać ekspiacji za profanację krzyża, do której doszło kilka miesięcy temu. Chcemy też prosić o zaprzestanie pandemii” – wyjaśnił.

Jubileuszowy 40-metrowy stalowy krzyż, przypominający pastorał Jana Pawła II, stanął na bielskim wzgórzu w 2001 roku. To jedno z najpiękniejszych miejsc Bielska-Białej. Docierają tu liczne procesje i sprawowane są Msze św. Przychodzi tu też wielu turystów, by podziwiać niezwykłą panoramę miasta i Beskidów.

Ze starobielskim wzgórzem wiążą się legendy. Miały się wokół niego toczyć walki ze Szwedami w 1645 roku oraz wędrować wojska polskie idące na odsiecz Wiedniowi. Nazwa „Trzy Lipki” wzięła się od rosnącego tam w przeszłości lipowego lasu, po którym zostały jedynie trzy drzewa.