Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody dziękowała za kolejny rok służby

  • 12 lutego 2017, Robert Karp

Za kolejny rok służby w Szkole Ewangelizacji Cyryl i Metody dziękowali jej członkowie, którzy modlili się 12 lutego w Bielsku-Białej podczas comiesięcznej liturgii. Tym razem Eucharystia w bielskim kościele św. Pawła Apostoła była powiązana z uroczystościami patronalnymi wspólnoty, związanymi z przypadającym 14 lutego świętem patronów Europy.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył wikariusz generalny diecezji, ks. dr Marek Studenski, a koncelebrę sprawowali dyrektor Szkoły Ewangelizacji ks. dr Przemysław Sawa oraz duszpasterze związani ze szkołą ewangelizacji oraz innymi wspólnotami ewangelizacyjnymi na Podbeskidziu.

Przed liturgią członków wspólnoty pozdrowił bp Roman Pindel. Hieraracha tego dnia wizytował bielską parafię. Ordynariusz bielsko-żywiecki, który otrzymał od członków SECiM kopię ikony Cyryla i Metodego, przypomniał, jak ważne są w Kościele takie wspólnoty ewangelizacyjne.

„Bardzo ważne dla takich wspólnot jest to, by znaleźć swoje miejsce nie tylko w perspektywie diecezji czy poza nią, bo wiem, że dużo robicie dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, lecz także potrzebne jest zakorzenienie w jakimś konkretnym miejscu, tak jak tutaj przy parafii św. Pawła” – podkreślił, życząc członkom wspólnoty dobrego rozeznania w tym, „czego od nich oczekuje Pan”.

W homilii ks. Studenski, próbując odpowiedzieć na pytanie o przyczyny zjawiska odchodzenia ludzi od Kościoła, nawiązał do gotowych recept ze słynnego „Dokumentu z Aparecidy”, wieńczącego V Konferencję Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów z 2007 r., przygotowanego przez przyszłego papieża kard. Jorge Mario Bergoglio.

Zwrócił m.in. uwagę jak ważne jest nawiązanie osobistej relacji z Jezusem. Zachęcił też, by tworzyć prawdziwe życie wspólnotowe, a nie karykaturę wspólnoty. „U podstaw wspólnoty musi być też żywe słowo oparte na Biblii. Wspólnota musi być misyjna” – podsumował. „Prosimy Cię Panie, obdarz tę wspólnotę, która przeżywa dziś swoje święto, swoim darem. Prosimy, daj te cztery dary duchowe. Tylko Ty możesz to sprawić!” – modlił się kapłan.

Liturgii towarzyszyła modlitwa o uzdrowienie przed Najświętszym Sakramentem.

Dalsza, artystyczna cześć uroczystości odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach.

Licząca kilkaset osób Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej istnieje od 2006 roku. Podejmuje liczne działania ewangelizacyjne, zwłaszcza prowadząc kursy, rekolekcje i misje parafialne. W każdą środę w kościele św. Pawła w Bielsku-Białej o godz. 20.00 odbywają się otwarte spotkania modlitewne (o 19.20 możliwość uczestnictwa w Eucharystii), a w drugą niedzielę miesiąca o godz. 14.00 sprawowana jest liturgia z modlitwą o uzdrowienie. Msze z modlitwą o uzdrowienie, w których posługują członkowie Szkoły, odbywają się także w Czechowicach–Dziedzicach, bielskich Komorowicach, Kozach, Łodygowicach Górnych, Mazańcowicach, Pszczynie, Oświęcimiu i Manchesterze w Wielkiej Brytanii.

Dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji, których inicjatorem jest José Prado Flores z Meksyku, ma być odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do podjęcia nowej ewangelizacji świata.