Szkoła w Rychwałdku – pierwszą w Polsce imienia ojców Zbigniewa i Michała

  • 10 października 2018, Robert Karp

Jako pierwsza placówka edukacyjna w Polsce imię polskich błogosławionych misjonarzy męczenników Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka otrzymała 10 października Szkoła Podstawowa w podżywieckim Rychwałdku – rodzinnych stronach bł. o. Michała. Usytuowana w malowniczym zakątku Beskidu Żywieckiego podstawówka, należąca do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ma też swój nowy sztandar z podobizną patronów, który pobłogosławił podczas liturgii w rychwałdzkiej bazylice biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel.

Podczas Mszy św. w rychwałdzkiej bazylice bp Pindel zachęcił dzieci, by zapamiętały trzy znaki związane ze środową uroczystością w rychwałdzkim sanktuarium – modlitwę „Ojcze Nasz”, o której było czytanie w Ewangelii, błogosławionych misjonarzy, którzy stali się patronami szkoły, oraz sztandar – swoistą reklamę placówki edukacyjnej.

„Pójdziemy z tej świątyni do naszej codzienności, pamiętając o tych trzech znakach: modlitwie, patronach wstawiających się za nami i znaku sztandaru. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił nam w naszej pracy, nauce, dorastaniu, naszym stawaniu się coraz bardziej człowiekiem i coraz lepszym uczniem Pana Jezusa” – zaapelował biskup, który przypomniał, że patroni szkoły zostali zabici za to, że głosili wśród nieznanych im mieszkańców Peru wiarę w Chrystusa.

Przed poświęceniem sztandaru specjalny akt nadania szkole imienia męczenników odczytała Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Dyrektor szkoły w Rychwałdku Iwona Łatanik zaprezentowała nowy sztandar szkoły. Na jego drugiej stronie, na złotym tle, wyhaftowano wizerunek patronów we franciszkańskich habitach oraz nazwę szkoły. Zdaniem dyrektor, nadanie imienia szkole można porównać do chrztu, kiedy dziecku także nadaje się imię.

„Wierzymy, że wstawiennictwo błogosławionych męczenników peruwiańskich pomoże nam wzrastać w duchu pokoju i dobra, a nas, na ich wzór, pomoże uczynić mocnymi w wierze, płonącymi miłością posłańcami pokoju” – powiedziała.

Po przekazaniu pobłogosławionego przez biskupa sztandaru pocztowi.złożonego z uczniów szkoły, odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Dzieci nie tylko zapowiedziały rzetelne wypełnianie obowiązków ucznia, ale też zapewniły, że chcą kierować się w życiu mądrością Ewangelii.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele rodzin błogosławionych misjonarzy, reprezentanci samorządu i lokalnych organizacji. O. Mariusz Kozioł OFMConv, wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów pogratulował dzieciom, nauczycielom i rodzicom wyboru imienia patronów.

„Święci są jak witraż, przez który wpada słońce Boga. Noście naszych braci nie tylko na sztandarze, nie tylko ich podziwiajcie, ale bądźcie jak oni. Nieście pokój i dobro w imię Boże” – dodał zakonnik.

Po Eucharystii dzieci z rodzicami, nauczyciele, dyrekcja szkoły, krewni męczenników i franciszkanie przejechali się do pobliskiego Rychwałdku, gdzie mieści się szkoła. Biskup wraz panią dyrektor odsłonili pamiątkową tablicę ku czci patronów istniejącej od 6 lat szkoły. Dzieci odśpiewały nowo ułożony hymn opowiadający o patronach podstawówki oraz o tym, że ich życie oddane za wiarę będzie pomocą w zbawieniu. Odbyła się okolicznościowa akademia.

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku została utworzona 31sierpnia 2012 r. po zamknięciu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Jana Twardowskiego. Na prośbę rodziców, opiekę nad placówką objęło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Stowarzyszenie to powstało jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II  „ku nowej Ewangelizacji”. W szkole w Rychwałdku uczy się 109 dzieci.

Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie w 1958 r. Złożył pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w 1980 r., a w 1986 przyjął święcenia kapłańskie. Po okresie pracy wychowawcy w niższym seminarium w Legnicy rozpoczął pracę misyjną w Peru.

Michał Tomaszek urodził się w Łękawicy w 1960 r. Złożył pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w 1981 r., a w 1987 przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem w Pieńsku, następnie wyjechał na misję do Peru.

W rozległej parafii Pariacoto (diecezja Chimbote), powierzonej Zakonowi, duchowni przebywali niemal dwa lata, starając się realizować wspólnotę franciszkańską i służyć ludowi, odwiedzając wioski andyjskie oraz oddając się ofiarnie posłudze pastoralnej i charytatywnej.

O. Michał Tomaszek katechizował, opiekował się biednymi i chorymi. Szczególnie troszczył się o młodzież, która dzięki niemu zaczęła regularnie uczestniczyć w Mszach św. O los wiernych dbał również o. Zbigniew Strzałkowski, który często odwiedzał „pueblos” (wioski) w górach, przychodząc z pomocą osobom potrzebującym czy chorym. Przykładał się bardzo do katechezy młodzieży, rolników i rodzin.

O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru ponieśli śmierć męczeńską z rąk partyzantów organizacji komunistycznej „Świetlisty Szlak”. Po doraźnym “procesie” zostali zamordowani niedaleko wioski.

Decyzją papieża Franciszka 5 grudnia 2015 roku franciszkanie zostali wyniesieni na ołtarze i ogłoszeni błogosławionymi.