V edycja nagrody Dzban św. Jana Kantego – zapowiedź

  • 2 października 2019, Robert Karp

Jeszcze do 4 października 2019 r. Caritas bielsko-żywiecka przyjmuje zgłoszenia kandydatów do wręczanej po raz piąty w historii diecezji nagrody „Dzban św. Jana Kantego”. Spośród nominowanych osób i instytucji członkowie Kapituły Nagrody wybiorą laureatów, którzy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali.

Nagrodą jest gliniana figurka odwołująca się do legendy o św. Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc pewnej dziewczynie. Caritas diecezjalna pragnie z kolei uhonorować osoby i instytucje zaangażowane w działalność charytatywną na rzecz chorych, głodnych, wykluczonych i przybyszów, przyznając po raz czwarty nagrodę Dzban Św. Jana Kantego.

Nominacje zgłaszane są w trzech kategoriach: darczyńca, współpraca z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej oraz świadectwo (kategoria dla pracowników i wolontariuszy Caritas).

Nagroda – gliniana figurka – wykonana została przez niedowidzącą Urszulę Kuś ze Skoczowa. Nawiązuje ona do legendy o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki modlitwie św. Jana Kantego. Przedstawia zmartwioną dziewczynkę czekającą na pomoc.

Kandydatury należy zgłaszać na formularzu, który trzeba złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, tj. ul. Stefana Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 4 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nagrody, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin przyznawania nagrody można znaleźć na stronie internetowej Caritas diecezji bielsko-żywieckiej: www.caritas.bielsko.pl