W Harmężach rusza Polska Szkoła Duchowości Maryjnej

  • 17 marca 2017, Robert Karp

Wychodząc naprzeciw formacyjnym potrzebom pogłębienia duchowości maryjnej, ojcowie franciszkanie z klasztoru w Harmężach zachęcają do uczestnictwa w cyklu wykładów z zakresu Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej. Już maju br. w Centrum św. Maksymiliana rusza pierwsza edycja przedsięwzięcia, które w swoim założeniu ma pomóc członkom ruchów maryjnych pogłębić ich tożsamość.

Jeden z pomysłodawców o. Piotr Cuber OFMConv zaprasza do udziału w tym całkowicie nowym przedsięwzięciu członków ruchów, stowarzyszeń, grup i wspólnot maryjnych. „Nauczycielami będą w niej wybitni mistrzowie życia duchowego — święci i błogosławieni żyjący i kształtujący swoją duchowość w Kościele polskim” – wyjaśnił.

„Do udziału w PSzDM zapraszamy siostry zakonne, członkinie zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego, gdyż wykładowcami w naszej szkole będą ich założyciele, duchowi ojcowie i matki” – dodał, wskazując, że wykłady adresowane są także do kapłanów, asystentów duchowych, moderatorów i animatorów poszczególnych ruchów.

Szkoła będzie prowadziła swe zajęcia w cyklu trzyletnim. W każdym roku zaplanowano trzy spotkania, które będą się odbywać  w czasie weekendów. Rozpoczynać się będą w piątek, późnym wieczorem. Sobota będzie przeznaczona na wykłady i warsztaty. Niedziela będzie czasem dzielenia się własnymi refleksjami oraz komunikacji i prowadzenia grupy. „Spotkania będą się kończyć obiadem — każdy będzie mógł powrócić do swojego domu w niedzielę wieczorem” – zaznacza o. Cuber.

Dla osób niezainteresowanych całym cyklem dziewięciu spotkań będzie możliwość skorzystania z jednego, bądź kilku wybranych tematów. Ci, którzy wezmą udział we wszystkich spotkaniach, otrzymają na zakończenie certyfikat ukończenia kursu Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej.

Wykłady i warsztaty będą prowadzić: dr Monika Waluś UKSW, o. dr Piotr Cuber OFMConv, mgr Urszula Fajczyk oraz duszpasterze posługujący w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Polska Szkoła Duchowości Maryjnej

  • PSzDM w swoim założeniu ma pomóc członkom ruchów maryjnych, stowarzyszeń, wspólnot oraz zgromadzeń zakonnych pogłębić ich tożsamość, poprzez poznawanie polskich świętych, odznaczających się szczególną duchowością maryjną.
  • Zaproszenie skierowane jest do: członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot, zgromadzeń zakonnych, instytutów, asystentów kościelnych, kapłanów, zakonników oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem duchowości maryjnej.
  •  Kurs trzyletni, po trzy spotkania weekendowe w roku.
  •  Na zakończenie kursu certyfikat ukończenia Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej.
  •  Możliwość jednorazowego uczestnictwa w wybranym kursie.

Terminy spotkań pierwszego roku:

05 – 07 maja 2017 r.

22 – 24 września 2017 r.

24 – 26 listopada 2017 r.

Koszt weekendowego spotkania:

180 zł

Zgłoszenia:

Centrum św. Maksymiliana
Harmęże, ul. Franciszkańska 12
32-600 Oświęcim
o. dr Piotr Cuber OFMConv
piotrcuber@gmail.com
+48 784 191 232
+48 33 843 07 11