“Wieczory z Melchiorem” – zaproszenie

  • 14 maja 2019, Mateusz Kierczak

2019 jest w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. Staramy się jak najlepiej poznać postać tego Świętego. Służą temu różnego rodzaju spotkania, seminaria, koncerty, odczyty, a także tematyka wielu wygłaszanych w naszej diecezji rekolekcji.

Parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie wraz ze Stowarzyszeniem “Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” zaprasza na cykl spotkań pod tytułem “Wieczory z Melchiorem”.

Wydarzenia w ramach projeketu przybliżyć mają postać męczennika z XVII w., jak również całą otoczkę historyczno-polityczno-kulturową czasów, w których żył św. Melchior. Spotkania odbywają się w auli Liceum Katolickiego w Cieszynie przy pl. Dominikańskim 2. Kieruje nimi od strony merytorycznej prof. dr hab. Idzi Panic.

Całość wykładów zostanie opublikowana w książce wydanej przez Stowarzyszenie “Dziedzictwo”.

W tym tygodniu w czwartek, 16 maja, odbędzie się wykład dr. hab. Aleksandry Skrzypietz pt. “Sytuacja polityczna w okresie życia św. Melchiora Grodzieckiego”.

Serdecznie zapraszamy