Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

  • 17 kwietnia 2020, Robert Karp

 

Transmisja rozpocznie się o godzinie 15:00 <<< kliknij w link lub w zdjęcie poniżej 

 

W Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020 r. bp Roman Pindel przewodniczył pierwszemu dniowi nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego, o której odprawianie Pan Jezus prosił św. Faustynę. W kurialnej kaplicy biskup z grupą księży rozpoczął codzienne odmawianie przez 9 dni Koronki do Bożego Miłosierdzia. Ma być to przygotowanie do Święta Bożego Miłosierdzia, obchodzonego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

W słowie po modlitwie ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zwrócił uwagę, w jaki sposób orędzie przekazane przez św. s. Faustynę Kowalską wpłynęło na wymierne zainteresowanie obrazem Boga bogatego w miłosierdzie.

„Zwrócono uwagę na coś, o czym mogliśmy zapomnieć. W Krakowie jest przecież kościół z początku XVII wieku dedykowany Bożemu Miłosierdziu. Ludzie coś wiedzieli o tym przymiocie Boga. A jednak trzeba było dopiero pełnego udręki i cierpienia życia s. Faustyny, by przypomnieć światu, po jakimś czasie braku zainteresowania, że Bóg jest przede wszystkim miłosierny” – podkreślił hierarcha, zwracając uwagę, w jaki sposób po uznaniu objawień prywatnych polskiej zakonnicy i encyklice Jana Pawła II poświęconej Bożemu miłosierdziu w centrum zainteresowania teologów i egzegetów znalazła się dotąd mało zauważana ewangeliczna przypowieść o synu marnotrawnym.

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz” – czytamy słowa Pana Jezusa zapisane w „Dzienniczku” s. Faustyny (1209).

W pierwszym dniu nowenny, w Wielki Piątek, modlitwa ma objąć „dusze grzeszników i całą ludzkość”, w drugim – „dusze kapłańskie i zakonne”, w trzecim, w Niedzielę Zmartwychwstania – „dusze pobożne i wierne”, w czwartym – „dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa”, w piątym – „dusze heretyków i odszczepieńców”, w szóstym – „dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci”, w siódmym – „dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa”, w ósmym – „dusze czyśćcowe”, w ostatnim dniu nowenny – „dusze oziębłe”.

Jako pierwszy, w 1985 r., Święto Bożego Miłosierdzia wpisał do kalendarza liturgicznego kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej. Niektórzy biskupi polscy ustanowili je potem w swoich diecezjach.

Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji s. Faustyny, 30 kwietnia 2000 r., papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.