Wigilia uroczystości Wszystkich Świętych z SECiM

  • 3 listopada 2018, Robert Karp

W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w kościele św. Pawła na bielskim osiedlu Polskich Skrzydeł wiele osób mogło w szczególny sposób doświadczyć obcowania świętych. Cotygodniowe, środowe spotkanie modlitewne Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody wzbogaciły 31 października 2018 r. wieczorne nieszpory, odprawione przez pasterza wspólnoty ks. Przemysława Sawę. Towarzyszyła im wyjątkowa procesja świętych.

Uczestnicy, wcielając się w wybrane przez siebie postaci świętych i błogosławionych Kościoła, mogli w ten sposób na chwilę oddać im głos.

“Święci to przede wszystkim Ci, którzy mają wspólnotę z Jezusem. Patrzmy na świętych nie tyle jako wstawienników, ale najpierw jako świadków Jezusa” – podkreślił ks. Sawa. Uczestnicy liturgii usłyszeli świadectwa wiary i świętości około 30 osób, które nie wahały się odpowiedzieć na wezwanie Jezusa “Pójdź za mną!”, ofiarowując w pełni swoje życie służąc Bogu i innym ludziom. Stali się w ten sposób wzorem do naśladowania i dowodem na to, że tak radykalna droga jest możliwa.

Nie mogło zabraknąć Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, patronów wspólnoty – śś. Cyryla i Metodego oraz św. Benedykta, do którego reguły nawiązuje duchowość SECiM. Członkowie wspólnoty przybliżyli postaci, takie jak: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Joanna Beretta Mola, św. Faustyna, św. Szarbel, św. Joanna d’Arc, bł. Karol de Foulcauld, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i wiele innych. – “Patrzmy na nich jako na naszych braci, naszych przyjaciół, na tych, którzy przyjęli Ewangelię i są tam, dokąd my zmierzamy.  Wzywamy ich, by przede wszystkim byli nam świadkami Jezusa. Oni przyjęli Tego, który jest Panem” – przypomniał pasterz wspólnoty.

Spotkanie zakończyła wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia. Szczególnej opiece i wstawiennictwu świętych powierzono biskupów, diecezję, jak również dzieło nowej ewangelizacji podejmowane w kraju i za granicą oraz wszystkich członków SECiM.