W. Wilk w Wilkowicach: katolik powinien rozumieć Pismo i poznawać moc Bożą

  • 17 marca 2019, Robert Karp

Do zaangażowania się całym sobą w wypełnianiu przykazań Boga i poznawania Jego słowa na co dzień zachęcał słuchaczy rekolekcji w Wilkowicach Witek Wilk – świecki ewangelizator, mąż i ojciec czwórki dzieci. Jeden z pomysłodawców ewangelizacyjnego przedsięwzięcia „Strefa Mocy” prowadził trzydniowe rekolekcje – od 15 do 17 marca 2019 r.  – w sali wilkowickiej OSP, gdzie co wieczór pojawiało się kilkaset osób z różnych zakątków diecezji

„Jak mam wypełnić Prawo Boże, skoro go nie znam?” – pytał retorycznie 43-letni ewangelizator w czasie jednego z rekolekcyjnych wieczorów. Zarazem zaprosił słuchaczy do systematycznej i uważnej lektury Pisma Świętego. „Masz wypełniać Prawo, słuchać Jego głosu, a więc czytać słowo Boże. W ten sposób chodzimy Jego drogami” – dodał i zapewnił, że poważne traktowanie i czytanie Biblii prowadzi do niezwykłego doświadczenia znaków i cudów.

„Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś z was oczekuje życia w obfitości i nie poznaje słowa Bożego. Nie ma innej drogi. Żeby twoje życie sakramentalne nabrało pełnego wymiaru, potrzebujesz poznać Boga, którego przyjmujesz!” – argumentował Wilk i dzielił się świadectwem, jak pod wpływem lektury Pisma Świętego zmieniło się jego własne życie.

„Zabiegamy w codziennym życiu, by coś zdobyć. Robimy kariery, żeby coś sobie udowodnić. Przed Bogiem nie trzeba nic udowadniać. Jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Bóg obiecuje, że to On nas wywyższy. Chce nam dać szczęście” – kontynuował mówca.

Zdaniem Wilka, kluczowe dla życia wyznawcy Chrystusa jest rozumienie Pisma i poznanie mocy Bożej. „Jeżeli nie rozumiesz Pisma i tego, co ono mówi, jesteś w błędzie. Jeżeli jesteś w błędzie, będziesz zadawał głupie pytania. Nie będziesz rozumiał, co Bóg przygotował dla ciebie” – wyjaśnił i wskazał na potwierdzenie słowa Jezusa do saduceuszów z Ewangelii Mateuszowej (Mk 12, 24).

„Nie wiemy, że Bóg chce nam objawiać swoją moc. Doświadczenie tej mocy nie jest zarezerwowane dla niektórych” – wytłumaczył.

Rekolekcjom w Wilkowicach towarzyszyły słowa z 1 Listu do Koryntian (1Kor 2,9): „…ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Zorganizowała je grupa ponad 30 osób związanych z parafiami w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej. Pomysłodawcy przedsięwzięcia, na co dzień członkowie różnych wspólnot, postanowili zrealizować projekt w duchu nowej ewangelizacji.

Witek Wilk od prawie ćwierć wieku prowadzi rekolekcje dla ludzi wszystkich stanów. Dzięki jego posłudze, która obejmuje także inne kraje Europy, dziesiątki tysięcy ludzi oddały swoje życie Jezusowi. Witek i Sylwia Wilkowie założyli już kilkanaście wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych.