Wizytacja kanoniczna w bielskiej parafii św. Pawła

  • 12 lutego 2017, Robert Karp

„Jesteśmy niewielką cząstką Kościoła lokalnego. Istniejemy jako parafia tymczasowa od 14 czerwca 1990, a jako parafia stała od 25 stycznia 1999” – przypomniał proboszcz ks. Marcin Aleksy podczas powitania biskupa Romana Pindla, który w dniach 11-12 lutego wizytował parafię św. Pawła Apostoła na os. Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej.

Duchowny przypomniał, że wizyta biskupa dokonuje się w Roku św. Brata Alberta. „A w naszej pamięci jest jeszcze Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, peregrynacja Znaków Miłosierdzia i tzw. mała peregrynacja w mieszkaniach naszych parafian. Wielu z nas pięknie przeżyło ten czas, czego dowodem jest księga peregrynacji oraz tablica pamiątkowa pod obrazem Jezusa Miłosiernego” – zaznaczył.

Proboszcz zauważył, że w budynkach parafii ma miejsce wiele wydarzeń o charakterze diecezjalnym. „Tu odbywały się wszystkie diecezjalne uroczystości związane z Rokiem św. Pawła. Tu, pod czujnym okiem moderatora diecezjalnego odbywają się rekolekcje, oazy modlitwy i inne spotkania Ruchu Światło-Życie. Tu spotyka się i modli Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. Tu odbywają się różnego rodzaju spotkania i kursy dla małżeństw, dla matek z dziećmi, dla młodzieży, spotkania grupy AA, a także diecezjalny kurs dla fotografów wydarzeń religijnych i inne spotkania, o czym często można znaleźć relacje na internetowych stronach diecezjalnych i w prasie” – wyliczał kapłan, prosząc biskupa o pasterskie wskazania, słowa pouczenia i łaskę uświęcenia przez sakramenty.

Podczas wizytacji biskup spotkał się z różnymi grupami formacyjnymi działającymi w parafii. Błogosławił dzieci i ich rodziców, głosił słowo Boże podczas Mszy z udziałem m.in. małżonków odnawiających swe przyrzeczenia. Spotkał się z parafialną radą duszpasterską. Odwiedził w domu osobę chorą, gościł w rodzinie wielodzietnej. Udzielił sakramentu bierzmowania.

Foto. ks. Piotr Góra: