Wizytacja w czechowickiej parafii NMP Królowej Polski

  • 18 marca 2019, Robert Karp

15 i 17 marca 2019 r. w parafii NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się wizytacja kanoniczna z udziałem biskupa Piotra Gregera. Duchowny odwiedził chorą osobę w jej domu, spotkał się z rodziną wielodzietną. Gościł w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta.

Podczas Mszy św. w asyście księży dekanatu biskup udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży czechowickiej parafii. W homilii hierarcha wskazał kandydatom do bierzmowania różnicę między wiedzą i mądrością. „Wiedza ma charakter teoretyczny. Jest zdobywaniem informacji dotyczących różnych dziedzin życia, ale w życiu – także Kościoła – chodzi o coś więcej: chodzi o mądrość, która już nie jest teoretyzowaniem, ale jest stylem życia. Oczywiście, żeby być człowiekiem mądrym, trzeba mieć przynajmniej minimum wiedzy, ale trzeba umieć z tej wiedzy skorzystać, niejako przełożyć ją na język życia. Mądrość, o której mówi Pan Jezus w Ewangelii, jest umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy w taki sposób, aby człowiek mógł się właściwie zachować w danej sytuacji, zwłaszcza, gdy jest ona zaskoczeniem” –  powiedział bp Greger, życząc kandydatom do bierzmowania, by czerpiąc z darów Ducha Świętego, które otrzymują, umieli mądrze kształtować swoje chrześcijańskie życie, a także rozwijali swoje zaangażowanie w życie Kościoła.

W niedzielę, 17 marca, biskup spotkał się z Żywym Różańcem, Grupą Biblijną, Karmelitańską oraz Chórem, z grupami formacyjnymi dzieci i młodzieży, z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą ds. Ekonomicznych. Modlił się za zmarłych i głosił słowo podczas Mszy św.