Wizytacja w Koszarawie Bystrej

  • 11 marca 2018, Robert Karp

Bp Piotr Greger wizytował 9 i 11 marca prowadzoną przez ojców franciszkanów parafię pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Koszarawie Bystrej. To jedna z najmniejszych i najwyżej położonych parafii w diecezji bielsko-żywieckiej. Usytuowana w Beskidzie Żywieckim, u stóp Babiej Góry, graniczy z archidiecezją krakowską i Słowacją.

Biskup udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży, spotkał się z uczniami i nauczycielami, odwiedził osobę chorą, rodzinę wielodzietną, błogosławił dzieci i matki oczekujące potomstwa, uczestniczył w nabożeństwie Gorzkich Żali, modlił się za zmarłych, rozmawiał z parafianami. Celebrował Msze św. i głosił homilie.

fot. ks. Sławomir Zawada