Wizytacja w Przyborowie

  • 3 grudnia 2017, Robert Karp

Erygowaną w 1983 roku parafię pw. św. Jadwigi Królowej w Przyborowie, w dekanacie jeleśniańskim, wizytował 1 i 3 grudnia bp Piotr Greger. Duchowny spotkał się z dziećmi, młodzieżą oraz nauczycielami, a także przedstawicielami parafialnych grup formacyjnych. Gościł w domu chorej osoby i odwiedził rodzinę wielodzietną.

Biskup rozmawiał także z najbliższymi współpracownikami proboszcza, udzielił błogosławieństwa dzieciom i matkom oczekującym potomstwa. Rozmawiał z przedstawicielami innych grup formacyjnych działających w parafii, a także z członkami parafialnej rady duszpasterskiej i parafialnej rady ekonomicznej. Udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

fot. ks. Sławomir Zawada