Wyruszyli z Bielska-Białej na Jasną Górę

  • 7 sierpnia 2018, Mateusz Kierczak

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – to hasło XXVII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę, która wyruszyła 6 sierpnia z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Jak poinformował główny przewodnik pielgrzymki, ks. Damian Koryciński, te sześć dni na pątniczym szlaku to czas, aby bardziej poznać i pokochać Ducha Świętego.

„Tak, chcemy tę drogę, te sześć dni przeżyć, aby się przemienić. Aby ze starego człowieka stać się nowym człowiekiem. Chcemy w drodze bardziej pokochać Ducha Świętego, bardziej Go poznać. Bardziej uświadomić sobie wartość sakramentu bierzmowania. Idziemy ze św. Stanisławem Kostką, patronem tego roku duszpasterskiego, by uczyć się od niego umiejętnego odkrywania darów Ducha Świętego. I rodzenia owoców Ducha Świętego w naszym życiu” – mówił. Pielgrzymi modlić się będą również w intencji Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, a także za diecezję, za Kościół, za duszpasterzy i biskupów. „Idziemy do miejsca, o którym św. Jan Paweł II zawsze mówił ‘tu byliśmy zawsze wolni’” – podkreślił kapłan i zaapelował, by na Jasnej Górze podziękować Matce Bożej za wolną, niepodległą Polskę.

Wczesnym rankiem, w święto Przemienienia Pańskiego ok. 1100 pielgrzymów, wyruszających, by pokłonić się Jasnogórskiej Pani, uczestniczyło we Mszy św. przy ołtarzu polowym hałcnowskiego sanktuarium. Liturgii przewodniczył bp Roman Pindel. W homilii ordynariusz bielsko-żywiecki zachęcił, aby słowa z Ewangelii, które mówią o przemienieniu Jezusa wobec trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana, stały się przygotowaniem na trudy wędrowania, były zachętą do podjęcia wysiłku, motywacją, ale także obietnicą tego, co może się stać. „Nikt nie obiecuje pielgrzymowi, że będzie łatwo. Tak jak Jezus, biorąc ze sobą trzech wybranych apostołów, nie kusił ich pięknymi widokami z góry, ani łatwością podejścia” – tłumaczył, przywołując ludzkie obawy, jakie pojawiają się w człowieku wybierającym się na pątniczy szlak: upał, stan zdrowia, wiek.

„Niech podejmowany wysiłek będzie oświetlony wysiłkiem owych trzech apostołów. Niech doda nam odwagi, wyostrzy oczekiwanie na to, co dla nas przygotowane, i na to, czym Jezus chce nas obdarować, a co przepadnie, jeżeli nie podejmiemy wysiłku i nie zaufamy już od pierwszego dnia naszego pielgrzymowania” – apelował. – „Bóg nas wybiera do tej drogi, byśmy to my, a nie inni, mogli dokonać wiele, sami umocnieni przez Niego, wsparci w tym co dobre, co zamierzone dla nas” – wyjaśnił.

Przy ołtarzu wraz z bp. Romanem modlili się kapłani, wśród których byli przewodnicy grup pielgrzymkowych, z głównym przewodnikiem pielgrzymki ks. Damianem Korycińskim oraz ks. Józefem Walusiakiem – byłym przewodnikiem i pomysłodawcą Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę.

Tradycyjnie biskup otrzymał pakiet pielgrzyma i legitymację z numerem 1, którą wręczyła 8-letnia Emilka z Kamesznicy, w towarzystwie braciszka Dominika i siostrzyczki Faustyny oraz rodziców. Ks. Józef Walusiak – inicjator przedsięwzięcia – dekretem biskupa został mianowany ojcem duchownym pielgrzymki.

Z racji obchodzonego jubileuszu, każdy z pielgrzymów otrzymał obrazki z modlitwą, upamiętniające 25. rocznicę koronacji Piety Hałcnowskiej. Pątnicy będą rozdawać je napotkanym na szlaku przechodniom.

Pielgrzymi idą w 9 grupach. Grupa 10 – to pielgrzymi duchowi, których stan zdrowia nie pozwala na czynne uczestnictwo w pielgrzymce – w tym roku jest to 59 osób.

Wśród uczestników pielgrzymki jest także 55-osobowa grupa Węgrów, którzy od kilku lat pielgrzymują z bielsko-żywieckimi pątnikami, a od czterech lat mają już stałą grupę pielgrzymkową. Idzie też młodzież z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży „Nadzieja” z Bielska–Białej.

Pątnicy XXVII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę mają do pokonania 153 km. Na szlaku uczestniczyć będą m.in. w koncercie gospelowym, który odbędzie się już drugiego dnia wieczorem w parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini Sierszy, a w kościele w Pińczycach pielgrzymi wezmą udział we wspólnym nabożeństwie, podczas którego odmówiony zostanie akatyst do Bogarodzicy. W Koziegłówkach natomiast, w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, zaplanowano wieczór uwielbienia, prowadzony przez wspólnotę Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska Białej wraz z ks. Przemysławem Sawą.

Równocześnie z grupami pątników z Bielska-Białej w stronę Jasnej Góry wyruszyły pielgrzymki z innych części diecezji: 6 sierpnia z Andrychowa i z Cieszyna, a 7 sierpnia z Oświęcimia i Czechowic-Dziedzic. Wszystkie grupy połączą się rankiem 11 sierpnia i wspólnie, jako reprezentacja diecezji bielsko-żywieckiej licząca ok. 2 500 pielgrzymów, wejdą na jasnogórskie błonia.

Kamilla Frysztacka