Komunikat w sprawie uroczystości ku czci św. Maksymiliana Kolbe

  • 26 lipca 2019, Mateusz Kierczak

Zapraszamy do udziału w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, które odbędą się 14 sierpnia 2019 r.

Program uroczystości:

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

8:00 – Transitus nabożeństwo upamiętniające męczeńską śmierć św. Maksymiliana,
8:45 – piesza pielgrzymka modlitewna do byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.

Kościół św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu

8:30 – modlitwa na rozpoczęcie pielgrzymki w kościele,
8:45 – piesza pielgrzymka modlitewna do byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

10:30 – uroczysta Msza św. przy Bloku Śmierci w obozie Auschwitz pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego ordynariusza archidiecezji krakowskiej i ks. bpa Piotra Gregera biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej.

Uroczystość ma charakter wyłącznie religijny. Celem zgromadzenia jest uczczenie św. Maksymiliana Marii Kolbego w 78. rocznicę jego śmierci. Przez jego wstawiennictwo będziemy zanosić modlitwy za wszystkie ofiary obozu Auschwitz-Birkenau.

Wszyscy uczestnicy tej uroczystości powinni respektować jej modlitewno-martyrologiczny charakter, a także uszanować powagę samego miejsca. Wobec powyższego nie zabieramy ze sobą jakichkolwiek transparentów, ani flag na drzewcach (ze względów bezpieczeństwa).

Organizatorzy:

Ks. Mariusz Kiszczak
proboszcz
parafii pw. św. Maksymiliana Męczennika
w Oświęcimiu

o. Piotr Cuber OFMConv
proboszcz
parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej
w Harmężach