Zbiórka na rzecz odbudowy schroniska na Hrobaczej Łące

  • 7 lutego 2017, Robert Karp

Ruszyła zbiórka pieniędzy na rzecz odbudowy domu turystyczno-rekolekcyjnego pod Krzyżem Trzeciego Tysiąclecia na Hrobaczej Łące, który niedawno uległ niemal doszczętnemu zniszczeniu w wyniku pożaru. Beskidzkim schroniskiem opiekuje się Fundacja „SOS Obrony Poczętego Życia”. Od lat zatrzymywali się tu górscy wędrowcy oraz uczestnicy spotkań rekolekcyjnych z całej Polski.

Ogień, który wybuchł 7 stycznia br. w schronisku w wyniku, jak ustalili strażacy, nieszczelności przewodu kominowego, strawił doszczętnie poddasze obiektu. Jak poinformowano na profilu facebookowym placówki, dach schroniska nie nadaje się do remontu. Nadpalona została konstrukcja nośna jednej ze ścian i stropu.

„Podczas akcji gaszenia pożaru, przy 15. stopniowym mrozie, woda zalała parter schroniska, wyrządzając nieodwracalne szkody, niszcząc armaturę sanitarną i część instalacji wodnokanalizacyjnej. Ogień zniszczył również część instalacji elektrycznej i sprzęt AGD” – stwierdzono, apelując jednocześnie o pomoc materialną na rzecz odbudowy zniszczeń po pożarze.

Administrator schroniska podziękował darczyńcom z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach i Babiogórskiego Oddziału PTTK w Żywcu za ofiarę na rzecz odbudowy schroniska, oraz innym, którzy pomogli w tym przedsięwzięciu. Wstępnie szacuje się, że aby ponownie uruchomić obiekt, potrzebnych będzie około 300 tys. złotych.

Kolejną okazją do pomocy ma być planowany na 25/26 lutego 26. Zimak, czyli biwak zimowy, podczas którego uczestnicy przejdą szlak z Wadowic na Leskowiec. Przeprowadzona zostanie wtedy dobrowolna zbiórka na odbudowę spalonego schroniska na Hrobaczej Łące.

Uruchomione zostało specjalne konto, na którym gromadzone są środki na cele odbudowy schroniska. W tytule przelewu umieścić trzeba dopisek: „na odbudowę Domu Turystyczno-Rekolekcyjnego na Hrobaczej Łące”. Można też przeznaczyć 1 proc. swojego podatku na rzecz Fundacji „SOS Obrony Poczętego Życia”, która opiekuje się schroniskiem.

Szczegóły: Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia nr KRS 0000215438, ul. Nowolipie 9/11, lok. 75. 00-150 Warszawa. Nr konta: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001

Patronat nad drewnianym obiektem, który powstał w połowie lat 30. XX wieku, po wojnie objęło PTTK. W 1973 r. budynek wykupił prywatny przedsiębiorca, który po rozbudowie obiektu, przekazał go na początku lat 90. Fundacji „SOS Poczętego Życia” z Warszawy, związanej ze zgromadzeniem księży pallotynów. Schronisko otrzymało nazwę „Dom Turystyczno-Rekolekcyjny”. Było w nim 38 miejsc noclegowych. W schronisku zatrzymywali się uczestnicy górskich wędrówek oraz grupy rekolekcyjne i wspólnoty religijne z całej Polski.

Powyżej schroniska, w którym niedawno podłączono elektryczność i zamontowano instalację grzewczą, stanął na przełomie wieków 35-metrowy Krzyż Trzeciego Tysiąclecia.

Fot. Facebook