Zebranie Komisji ds. Kultu Bożego z udziałem bp. Gregera

  • 12 września 2017, Robert Karp

Z udziałem bp Piotra Gregera w dniach 11-12 września br., w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, odbyło się kolejne zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Pracom przewodniczył bp Adam Bałabuch, przewodniczący komisji. Zebranie rozpoczęło się wspólną celebracją Liturgii godzin (Modlitwa popołudniowa).

Podziękowano ks. dr. Stanisławowi Szczepańcowi (Kraków) za przygotowanie materiałów duszpasterskich na październikową akcję modlitewną Różaniec do granic. Następnie metropolita warmiński abp Józef Górzyński, podzielił się wrażeniami z uroczystości upamiętniającej 140. rocznicę objawień maryjnych oraz 50. rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej z Gietrzwałdu.

Komisja rozpoczęła dyskusję nad projektem dokumentu Wskazania dotyczące homilii mszalnej. Prace pierwszego dnia zostały sfinalizowane wspólną modlitwą Liturgii godzin (Nieszpory).

Drugi dzień obrad, po wspólnej modlitwie, został poświęcony kolejnym zagadnieniom liturgicznym: sprawom związanym z opracowaniem kolejnych tomów Lekcjonarza mszalnego (tomy VII, VIII i IX), refleksji nad Listem okólnym Kongregacji do biskupów na temat materii Eucharystii.

W czasie prac komisji, podjęto refleksję nad sprawą projektu zmian dotyczących namaszczenia olejem katechumenów podczas liturgii sakramentu chrztu świętego (ks. dr hab. Dominik Ostrowski). Komisja, odpowiadając na pytania różnych środowisk na temat koronowania Jezusa Chrystusa czy Trójcy Świętej, przekazała sprawę do Komisji ds. Nauki Wiary (ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja). Podjęto także zagadnienie koronowania obrazów czy figur Matki Bożej. W toku dyskusji omówiono sprawę nadawania godności sanktuarium dla niektórych świątyń. Podjęto również kwestię homilii w czasie Mszy św. z udziałem dzieci, a zwłaszcza problematykę głoszonej wtedy homilii.

Komisja zajęła się także sprawą opinii wobec publikacji Droga miłosierdzia. Jest to opracowanie ks. Franciszka Ślusarczyka wydane nakładem krakowskiego Wydawnictwa Św. Stanisława BM archidiecezji krakowskiej (Kraków 2016). Podjęto prace tłumaczenia nad obrzędami sakramentu bierzmowania.

Spotkanie zakończono modlitwą. Kolejne spotkanie komisji zaplanowano w terminie 6-7 listopada br. w Warszawie.

12 września rozpoczęło się coroczne sympozjum (12-14 września br.) liturgistów polskich. Temat: „Eucharystia – Tajemnica celebrowana”.