Zmarł architekt Stanisław Niemczyk, projektant czechowickiej świątyni Jezusa Chrystusa Odkupiciela

  • 14 maja 2019, Robert Karp

Zmarł architekt Stanisław Niemczyk, nazywany „polskim Gaudim”, twórca kościołów Górnego Śląska, m.in. świątyni Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach. Pogrzeb światowej sławy artysty, zmarłego w wieku 76 lat, odbędzie się w czechowickim kościele w najbliższą sobotę, 18 maja, o godz. 12.00.

Urodzony w 1943 r. w Czechowicach-Dziedzicach Stanisław Niemczyk zasłynął jako twórca kościołów budowanych przy dużym współudziale parafian, z charakterystycznymi detalami, powstającymi często spontanicznie na placu budowy. Został wyróżniony Honorową Nagrodą SARP 1998, a w 2000 r. uhonorowany przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice.

Niemczyk ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1968 r. pracował w Miastoprojekcie w Tychach, gdzie zasłynął z tworzenia obiektów nietypowych i jednocześnie wyprzedzających swój czas. Jest autorem budynków handlowych, usługowych, mieszkalnych, ale przede wszystkim – niezwykłych kościołów. Najsłynniejszymi jego projektami są kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach, kościół Ducha Świętego w Tychach oraz tamtejszy zespół klasztoru i kościoła franciszkanów św. Franciszka z Asyżu i św. Klary w Tychach Paprocanach, a także pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

Czechowicki kościół przyjeżdżają podziwiać architekci z całego świata. Świątynia jest jedną z ikon polskiej architektury współczesnej. Nagradzany wielokrotnie projekt dotyczy nie tylko samej świątyni, ale także jej otoczenia, znajdującego się w niełatwym dla projektanta miejscu – przy torach kolejowych.

Makieta nowego kościoła w Czechowicach-Dziedzicach powstała w pierwszych dniach stycznia 1995 r. 7 marca 1995 r. gotowa była dokumentacja projektu, którą przedłożono Komisji do spraw Budownictwa i Sztuki Sakralnej przy kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej. Koncepcja nowego kościoła nie spotkała się z aprobatą komisji i projekt odrzucono. Dopiero po zapoznaniu się z przedstawioną biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu opinią inż. Jerzego Maniury na temat projektu, Komisja ponownie rozważyła założenia projektowe i ostatecznie 28 czerwca 1995 r. wyraziła zgodę na budowę kościoła według projektu architekta Stanisława Niemczyka.

27 lipca w czechowickim Urzędzie Miejskim złożone zostały wymagane dokumenty, a 1 sierpnia – w święto Porcjunkuli – parafia otrzymała pozwolenie na przebudowę i rozbudowę kościoła. Świątynia powstała na rzucie trójkąta. Charakterystyczne trzy wieże w czechowickim kościele symbolizują minione dwa tysiąclecia chrześcijaństwa, a jedna z nich, zwieńczona krzyżem z pastorału Jana Pawła II, przypomina o wejściu Kościoła w nowe tysiąclecie.

fot. parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach