Zmarł bp Jan Szarek – pochodzący z Bielska były zwierzchnik polskich luteran

  • 8 października 2020, Robert Karp

W wieku 84 lat zmarł biskup senior Jan Szarek – były zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prezes Diakonii Polskiej. Zachorował na Covid-19. Duchowny zmarł 8 października 2020 r. w szpitalu w Cieszynie.

Bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 w Bielsku. Studiował teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 1960 r. Został ordynowany na duchownego przez bp. Andrzeja Wantułę 25 września 1960 w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej. Następnie został wikariuszem parafii w Nawiadach. W latach 1962-1970 pracował na parafii w Giżycku, a później w latach 1970-1975 jako wikariusz diecezjalny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 r. został wybrany na drugiego proboszcza. W 1979 r. powierzono mu funkcję konseniora diecezji cieszyńskiej, a w 1980 r. został wybrany seniorem diecezji.

6 stycznia 1991 r. Synod wybrał go Biskupem Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. 3 maja 1991 r. w Warszawie został konsekrowany na ten urząd, zastępując na nim bp. Janusza Narzyńskiego.

W 1993 r. został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję. W 1996 r. wybrano go ponownie na to stanowisko. Trzykrotnie spotykał się z przebywającym w Polsce papieżem Janem Pawłem II w Warszawie (1991), Wrocławiu (1997) i Drohiczynie (1999).

Jako przedstawiciel Kościoła luterańskiego w Polsce uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów. Przez całe życie związany z tzw. ruchem społecznościowym w polskim luteranizmie, którego jednym z czołowych prekursorów był ks. Karol Kulisz.

W marcu 2000 Synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005 r. W 2001 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pozostawił syna ks. Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.

Dzień wcześniej, 7 października 2020 r., w wieku 57 lat zmarł proboszcz parafii ewangelickiej w Ustroniu, radca Konsystorza, delegat do Synodu Kościoła luterańskiego w Polsce. Zachorował na Covid-19. Zmarł w klinice w Krakowie.

Ks. Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 r. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na księdza 13 grudnia 1987 r. w Świętochłowicach przez biskupa Janusza Narzyńskiego.

Po wikariacie w parafii Świętej Trójcy w Warszawie (1987-1990) i w Ustroniu (1990-1993) został w proboszczem pomocniczym w Ustroniu, a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem tej parafii ewangelickiej.

Był inicjatorem i prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia „Maria-Marta” w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Był wiceprezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Za działalność na rzecz drugiego człowieka w roku 2018 został odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

W latach 2007-2016 był radcą diecezji cieszyńskiej, członkiem Synodu Kościoła XIV kadencji. W 2016 roku został wybrany radcą Konsystorza Kościoła luterańskiego w Polsce.

Śp. ks. Piotr Wowry pozostawił żonę Karinę.