Zmarł ks. Henryk Langfort, emerytowany proboszcz w Lesznej Górnej

  • 8 października 2018, Robert Karp

Zmarł ks. Henryk Langfort, wieloletni proboszcz parafii św. Marcina w Lesznej Górnej – najmniejszej wspólnoty parafialnej w diecezji bielsko-żywieckiej. Jako kapłan przeżył 56 lat. Kierując przygraniczną parafią w latach 1986-2014, został zapamiętany jako niestrudzony duszpasterz i inicjator remontów wokół zabytkowej świątyni leszniańskiej. 1 października br. kapłan skończył 80 lat.

Urodził się w 1938 roku w Kamieniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 roku w katedrze katowickiej z rąk bp. Herberta Bednorza. Jako wikariusz pracował m.in. w parafiach św. Wojciecha w Mikołowie, św. Mikołaja w Bielsku-Białej, św. Józefa w Katowicach, Nakle, Chorzowie Batorym oraz w Woźnikach.

W Lesznej Górnej zastąpił nieżyjącego już ks. Waleriana Szendzielorza. W rozmowie z „Gościem Niedzielnym” w 2005 roku powiedział: „Przy tak małej liczbie parafian po takim czasie duszpasterz zna każdego jak własną kieszeń. Nie oznacza to, że życie religijne w tak maleńkiej parafii jest idealne. Niemożliwe jest tu rozwijanie wyszukanych form duszpasterskich, organizowanie grup czy stowarzyszeń. Duszpasterstwo w takich warunkach skupia się na tym, co jest w nim najistotniejsze – na sprawowaniu Eucharystii i głoszeniu słowa Bożego”.

Kapłan z dumą podkreślał, że w niedzielnych Mszach św. uczestniczy blisko 80 procent wiernych z parafii liczącej około 200 osób.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 10 października, w kościele parafialnym św. Marcina w Lesznej Górnej. O 13.30 rozpocznie się Różaniec, a o 14.00 – Msza św.

Po liturgii pogrzebowej trumna z ciałem byłego proboszcza zostanie złożona na cmentarzu parafialnym.