Zmarł ks. prałat Alojzy Zuber – informacje o pogrzebie

  • 21 października 2020, Robert Karp

Zmarł ks. prałat Alojzy Zuber, długoletni proboszcz parafii śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie i kustosz sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce. Zasłużony kapelan Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Ks. prałat Alojzy Zuber urodził się 4 czerwca 1939 r. w Brzeźcach. Przyjął święcenia kapłańskie w 1963 r. Był proboszczem skoczowskiej parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła od 1983 r. – przez 31 lat.

Śp. ks. Zuber był inicjatorem szeregu duszpasterskich przedsięwzięć: Ekumenicznego Festiwalu „Musica Sacra”, upamiętniającego pobyt Jana Pawła II w Skoczowie, a także diecezjalnej pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę. Kapłan starał się też skutecznie o postawienie na Kaplicówce papieskiego krzyża – pamiątki pobytu Jana Pawła II na lotnisku w Katowicach Muchowcu. Jego wysiłki doprowadziły do rozpoczęcia największego remontu w historii skoczowskiej fary.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE KS. PRAŁATA ALOJZEGO ZUBRA
EMERYTOWANEGO
PROBOSZCZA
PARAFII ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W SKOCZOWIE

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które obowiązują w czasie pandemii, w kościele może jednorazowo przebywać 135 osób; pamiętamy o zakrywaniu nosa i ust maseczką.

Bardzo prosimy o przestrzeganie tych zaleceń.

Prosimy o dostosowanie się do poniższego planu uroczystości pogrzebowych:

piątek, 23 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

7.3o Wprowadzenie trumny do kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie

8.oo Msza św. z udziałem wiernych pod przew. ks. prob. Witolda Grzomby

8.45 – 9.3o Różaniec w intencji zmarłego, w tym czasie czuwanie przy trumnie

10.oo Msza święta sprawowana przez kapłanów pod przew. Dziekana Skoczowskiego ks. Ignacego Czadera, bez udziału wiernych

11.3o Msza święta z udziałem wiernych pod przew. ks. Juliusza Kropacza

11.3o Msza w Szpitaliku (50 osób) z udziałem wiernych pod przew. ks. Tomasza Gwoździewicza

11.3o Msza w Wiślicy (65 osób) z udziałem wiernych pod przew. ks. Dariusza Byrskiego

12.15 – 13.oo Różaniec w intencji zmarłego, w tym czasie czuwanie przy trumnie

13.15 Odczytanie zamówionych intencji mszalnych, przemówienia i pożegnania przez władze lokalne, grupy parafialne i społeczne.

14.oo MSZA ŚW. POGRZEBOWA POD PRZEW. BISKUPA Piotra Gregera z udziałem najbliższej Rodziny oraz osób zaproszonych imiennie (nie ma koncelebry z Biskupem – Księża odprawiają o 10.oo)

Po Mszy świętej wyprowadzenie trumny i przejazd na Stary Cmentarz (najbliższa Rodzina).

Parafia św. Mikołaja w Pierśćcu

13:30 różaniec
14:00 – Eucharystia z udziałem wiernych pod przewodnictwem ks. Sebastiana Ruckiego