Znaki Miłosierdzia w Simoradzu

  • 18 maja 2016, Robert Karp

Samochód-kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami Apostołów Miłosierdzia – św. Faustyny i św. Jana Pawła II – dotarł 17 maja do parafii św. Jakuba Apostoła w Simoradzu. Znaki Miłosierdzia powitali uroczyście wierni z proboszczem ks. Krzysztofem Moskalem, księżmi z dekanatu skoczowskiego i biskupem Romanem Pindlem, który przewodniczył uroczystej Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania.

„Przybywasz do naszej parafialnej świątyni w Simoradzu, aby po raz kolejny zapewnić nas, że Ty jesteś Bogiem Miłosiernym i nikogo nie odrzucasz, ale wszystkich kochasz miłością taką, która oddaje życie za każdego człowieka” – w tych słowach powitał proboszcz peregrynujący obraz z Łagiewnik.

W homilii biskup przypomniał, że aby doznać Bożego miłosierdzia, trzeba najpierw uznać własną niemoc. „Trzeba uznać, że sam sobie nie mogę pomóc” –wyjaśnił kaznodzieja, przestrzegając przed pychą, uniemożliwiającą uświadomienie sobie potrzeby miłosierdzia. „Przeciwieństwem tej postawy jest pokora” – podkreślił duchowny.

Owocem peregrynacji w Simoradzu będzie wędrówka tryptyku Bożego Miłosierdzia po domach parafii.

simoradz_znaki_milosierdzia_01 simoradz_znaki_milosierdzia_03 simoradz_znaki_milosierdzia_04 simoradz_znaki_milosierdzia_02

Autor rk