Zostań Księdzem

 • 24 lipca 2019, Mateusz Kierczak

Osoby pragnące wstąpić do seminarium duchownego w Krakowie i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z księdzem przełożonym i ojcem duchownym.

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej.

 

Termin wrześniowy:

Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna:

 • do 15 września – złożenie dokumentów i rozmowa z biskupem bielsko-żywieckim (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7);
 • 16 września – rozmowa z księdzem wicerektorem (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7).

 

Egzaminy:

 • 17 września – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z ojcem duchownym (seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);
 • 20 września – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium (seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8).

 

Potrzebne dokumenty:

 • Własnoręcznie napisane podanie.
 • Życiorys.
 • Świadectwo maturalne (oryginał)*.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania.
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
 • Opinia księdza proboszcza i katechety.
 • Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu).
 • Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem).
 • Ze względu na późne wyniki egzaminu maturalnego świadectwo maturalne wystarczy złożyć w ostatnim dniu rekrutacji (odpowiednio 9 lipca lub 20 września).

 

Test i rozmowa kwalifikacyjna:

W przygotowaniu się do testu wiedzy religijnej proponowana jest lektura następujących pozycji:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.
 • Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.
 • Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.