Biskup ordynariusz Roman Pindel

Dane kontaktowe

KAPELAN

ks. Jerzy Urbaniec
tel.: +48 734 176 641 (9.00-13.00)

SEKRETARZ

ks. Piotr Góra
tel.: +48 734 176 642
sekretarz.bpa.diecezjalnego@diecezja.bielsko.pl

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim. 55-letni ks. Pindel jest cenionym biblistą, pedagogiem, koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej. W 2011 r. został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. We wrześniu 2013 wybrano go nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych.

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu. W 1990 roku obronił doktorat z zakresu biblistyki. Napisał pracę pt. „Chrystus jako arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków”. W 2001 r. habilitował się na podstawie rozprawy „W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko – retoryczna Ga 1,11–2.21”.

Ks. Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu.

Od 2004 r. był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 2011 r. został jego rektorem. Jest duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

Ks. Pindel jest autorem wielu książek poświęconych Nowemu Testamentowi, jak również problemom duszpasterskim, małżeństwa i rodziny m.in.: “Kapłaństwo w Biblii” (1992), “To co z ducha świętego: egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu” (1997), “Uzdrowienie przez słowo Boże” (2002), “Magia czy Ewangelia?: konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich” (2003), “Aby dobrze wyjść z rodziną… i to nie tylko na zdjęciu: biblijne spojrzenie na problemy małżeństwa i rodziny” (2004), “Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego” (2004), “Gdy już przyszedłeś na Mszę Świętą” (2005), “Poznać Pawła Apostoła: lektura wybranych fragmentów Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła” (2008), “Naśladując Chrystusa-sługę” (2007), “Sztuka zarządzania sobą”(2008),“Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktów z Bogiem” (2009).

Wpisy

Wydarzenie

30 kwietnia 2016

Roman Pindel

Piesza Pielgrzymka do Łagiewnik

Biskup Roman Pindel będzie przewodniczył Mszy świętej w Hałcnowskim Sanktuarium, która rozpocznie Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.  

Czytaj więcej

List biskupa

29 kwietnia 2015

Zaproszenie do udziału w obchodach 20. rocznicy pobytu papieża Jana Pawła II w Diecezji Bielsko-Żywieckiej

20 lat temu naszą diecezję odwiedził papież Jan Paweł II. W najbliższych dniach będziemy mieli okazję przypomnieć sobie Jego słowa by odkrywać ich aktualność dla nas dzisiaj. 1. W Bielsku-Białej, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, 22 maja 2015 r. (piątek) o godz. 17.00 sprawowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem Księdza […]

Czytaj więcej

List biskupa

17 marca 2015

Zaproszenie młodzieży do Katedry w Bielsku-Białej na Niedzielę Palmową

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY DO KATEDRY W BIELSKU-BIAŁEJ NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 29 MARCA 2015 R. Drodzy Młodzi Przyjaciele! Do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pozostało niecałe 500 dni. Przygotowania w parafiach, prace wszystkich zaangażowanych wolontariuszy i duszpasterzy w wielu parafiach nabierają tempa, za co już teraz dziękuję. Aby umocnić się i zjednoczyć […]

Czytaj więcej

List biskupa

13 stycznia 2015

Zaproszenie na Dzień Życia Konsekrowanego

Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu. Z Listu Papieża Franciszka na Rok Życia Konsekrowanego Umiłowani […]

Czytaj więcej