Filmik: “Czym jest Wielki Tydzień?”

  • 4 kwietnia 2020, Mateusz Kierczak

Film przygotowany przez ks. Przemysława Gorzołkę, ks. Filipa Magierę i dk Mateusza Steczka