Finał 22 edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

  • 9 kwietnia 2019, Mateusz Kierczak

Finał XXII edycji MEKWB „Jonasz” z Ewangelii Św. Łukasza odbędzie się w gmachu Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej (ul. Żeromskiego 5-7) w następującym porządku:

07.05.2019 r. godz. 10.00 – Grupa I (kl. II i IV Szkoły Podstawowej)
07.05.2019 r. godz. 11.30 – Grupa II (kl. V i VI Szkoły Podstawowej)

10.05.2019 r. godz. 10.00 – Grupa III (kl. VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum)
10.05.2019r. godz. 11.30 finał Spec-Edycji (dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach edukacyjnych).

Zapraszamy finalistów wraz z katechetami.