Finał XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych klas VI-VIII w roku szkolnym 2019/2020

  • 7 lutego 2020, Mateusz Kierczak
Czwartek, 27 lutego 2020 r.
Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa, ul. św. Barbary 41
Program uroczystości:
6:50 – Zbiórka przed budynkiem Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej
7:00 – Wyjazd
9:30 – Rejestracja uczestników
9:50 – Przywitanie uczestników
10:00 – Test pisemny
Przerwa kawowa dla katechetów
Spotkanie dla Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych
11:00 – Przejście na Jasną Górę
11:15 – Zwiedzanie Jasnej Góry
12:30 – Obiad – Dom Pielgrzyma przy Jasnej Górze
13:45 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – aula Wyższego Instytutu Teologicznego
Oddelegowania zostały wysłane do szkół