Uwaga! Nowe informacje o Śląskim Konkursie Biblijnym

  • 3 listopada 2020, Mateusz Kierczak

UWAGA!!!

W związku z trwającą pandemią organizator XXVI Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla klas VI-VIII – Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu podjął decyzję o odwołaniu Konkursu ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz organizatorów.

XXVI Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej dla kl. IV-V szkół podstawowych zostanie przeprowadzony w naszej diecezji, z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych. W związku z tym musi zostać dokonana zmiana regulaminu i terminów Konkursu.

Etap szkolny został przeprowadzony 22.10.2020r. w szkołach uczniów. Prosimy o przesyłanie protokołów z tego etapu pocztą do Wydziału Katechetycznego do dnia 30.11.2020r.

Etap rejonowy planowany jest na 21.01.2021r. w szkołach uczniów biorących udział w Konkursie (tak jak etap szkolny). Powołujemy komisję, która przeprowadza ten etap oraz sprawdza prace uczniów. Do finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Pytania i protokoły do etapu zostaną wysłane pocztą do szkół. Przypominamy katechetom o załączeniu podpisanych przez rodziców formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. Protokół i zgody oddajemy w Wydziale Katechetycznym do dnia 10.02.2021 r. Przesyłamy je pocztą.

Finał konkursu (etap diecezjalny) planujemy na 5.03.2021r.

Wszelkie pytania i wątpliwości kierujemy do koordynatora konkursu, doradcy metodycznego Anny Ficoń (tel. 604556791).