Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszy piątek miesiąca?

  • 2 kwietnia 2020, Mateusz Kierczak

Zadbajmy, żeby dzieci, które kontynuują przeżywanie pierwszych piątków miesiąca, teraz w warunkach epidemii, gdy nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i uczestnictwa we Mszy św. w kościele, mogły przeżyć ten dzień w warunkach domowych. W tym celu rodzice powinni pomóc dziecku wzbudzić akt żalu z miłości do Boga i przeżyć Komunię Świętą duchową.


Aby wzbudzić akt żalu za grzechy można posłużyć się następującą modlitwą:


Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który umarł za mnie, aby mnie zbawić. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Proszę, przebacz mi moje grzechy – wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą. Jezu, ufam Tobie.


W rozmowie z dzieckiem należy wyjaśnić, że po ustaniu epidemii dziecko przystąpi do sakramentu pokuty i wyzna swoje grzechy przed kapłanem.


Następnie należy pomóc dziecku przeżyć Komunę św. duchową. Trzeba wytłumaczyć, że gdy nie możemy przyjąć Jezusa w Komunii Św., można uczynić to w sposób duchowy.

Wyznajemy wraz z dzieckiem wiarę w obecność Jezusa pod postacią Chleba, wzbudzamy akt miłości i pragnienie przyjęcia Jezusa. Pomocna może być następująca modlitwa:


Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.
Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.
Proszę Cię o to, co jest mi teraz potrzebne.
Jezu, ufam Tobie.

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.