Komunikat dla katechetów – Adwent 2020

  • 28 listopada 2020, Mateusz Kierczak

Tegoroczne adwentowe spotkania roratnie, ze względu na sytuację epidemiczną, będą miały ograniczony charakter. Dlatego zobowiązujemy wszystkich katechetów-duchownych i świeckich, do przeprowadzenia lekcji w oparciu o filmy (rekolekcje adwentowe) przygotowane przez księży  naszej diecezji.

Filmy przygotowali:

ks. Grzegorz Piekiełko – szkoła podstawowa
ks. Filip Magiera i ks. Przemysław Gorzołka – szkoła podstawowa, ks. Kamil Kuchejda – klasy 7-8 szkoły podstawowej i młodzież szkół ponadpodstawowych
ks. Damian Broda i ks. Jakub Kuliński – młodzież szkół ponadpodstawowych

LINK DO STRONY Z WSZYSTKIMI MATERIAŁAMI

Przez cztery tygodnie adwentu w ramach katechez online należy prezentować te filmy i przeprowadzić w oparciu o nie katechezy.

Materiały na następny tydzień będą w każdą sobotę zamieszczane na stronie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Znaleźć je można będzie w dziale aktualności na głównej stronie oraz na bocznym pasku pod zdjęciem Księdza Biskupa, zakładka: Adwent 2020 – Rekolekcje dla wszystkich.

Wydział Katechetyczny Diecezji Bielsko-Żywieckiej