Konferencje metodyczne dla katechetów powiatu cieszyńskiego

  • 8 lutego 2019, Mateusz Kierczak

Kształcenie kompetencji kluczowych w katechezie – katecheza otwarta
4 kwietnia 2019 r.
Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Chybiu Mnich (ul. Kopernika 12)

Rok Św. Melchiora Grodzieckiego
23 maja 2019 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie (Plac Dominikański 2)

Doradca metodyczny Anna Ficoń
tel. 604556791