Literacki konkurs papieski

  • 19 kwietnia 2019, Robert Karp

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zapraszają do udziału w konkursie literackim „Jan Paweł II – pasterz świata”.

W rywalizacji udział mogą brać uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Do udziału w konkursie zgłosić należy pracę pisemną w dowolnej formie literackiej: opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż, list (nie więcej niż 3600 znaków ze spacjami). Słowa Jana Pawła II „Jam jest pasterz… Piastowy jestem syn” mają stać się źródłem inspiracji do opowiedzenia o Papieżu – pasterzu świata.

Na autorów najciekawszych prac, wyróżniających się oryginalnością, poprawnością językową oraz twórczym podejściem czekają atrakcyjne nagrody: laptop, tablety oraz zestawy nagród o wartości 200 zł każdy. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 maja br. w siedzibie organizatora (Biuro Muzeum, 34-100 Wadowice, ul. Spadzista 8).

Fundatorem nagród w konkursie jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „JAN”

Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z pełnym regulaminem konkursu dostępnym na stronie:  https://domjp2.pl/2019/03/18/konkurs-literacki-jan-pawel-ii-pasterz-swiata/