Miłość, która jednoczy

  • 10 grudnia 2019, Mateusz Kierczak

Miłość, która jednoczy!

Zaproszenie na Adwentowe Nabożeństwo Ekumeniczne … i nie tylko!
Miłość do ubogich i troska o nich zjednoczyła młodych wolontariuszy katolików i ewangelików do wspólnej działalności w ramach Szkolnego Koła Caritas w LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.

Pragnąc podziękować Bogu za dar Jego miłości, która scala mimo różnic, w ubiegłym roku spotkaliśmy się na Ekumenicznej Liturgii Słowa. W tym roku, w adwencie, w dniu 13 grudnia 2019 roku o godz. 18.00, spotkamy się ponownie w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela, by w jedności z Chrystusem wielbić Boga za Jego miłość do nas. Ponadto, by poznać się lepiej, po nabożeństwie zapraszamy, szczególnie młodzież, do wzajemnego poznania się na poczęstunku i przy grach planszowych.
Nie bójmy się wspólnych spotkań, ale pamiętajmy co kiedyś powiedział papież Benedykt XVI: „Prawdziwa miłość nie znosi słusznych różnic, ale łączy je harmonijnie w wyższą jedność”.

Ponadto papież Franciszek w przemówieniu podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie, w 2019 roku, mówił nam: „Chrześcijaństwo to Chrystus. To rozwijanie marzenia, za które oddał On życie: miłować z tą samą miłością, z jaką On nas umiłował”.

Dlatego to „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14), by jako chrześcijanie – katolicy i ewangelicy, spotkać się na wspólnym adwentowym uwielbieniu Boga w oczekiwaniu na Jego przyjście. Niechże zastanie nas czuwającymi i pełniącymi Jego wolę.
Zaproszenie kierujemy szczególnie do ludzi młodych, to jednak zapraszamy serdecznie wszystkich, którym bliska jest modlitwa i prawdziwa braterska jedność.

Krystyna Blachura