Ogólnopolskie Badanie Katechetów

  • 19 grudnia 2019, Mateusz Kierczak

Drodzy Katecheci,

Za zgodą ks. bpa Marka Mendyka, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i w porozumieniu z ks. dr. Mariuszem Wojnowskim, Dyrektorem Wydziału Katechetycznego w Toruniu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety na temat sytuacji katechetów oraz umiejscowienia lekcji religii w systemie szkolnym.
Autorzy badania mają nadzieję, że pozyskane w ten sposób dane pozwolą na dostrzeżenie niebezpiecznych sytuacji w szkole, które mogą ograniczać skuteczność prowadzonej katechizacji i dostarczą materiału dotyczącą katechetów, ich sytuacji we współczesnej szkole, relacji między katechetami a różnymi grupami składającymi się na szkołę (dyrekcja, nauczyciele, rodzice uczniów, uczniowie).

Ankieta jest jednym z produktów projektu „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, który jest koordynowany przez zespół przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych pod moim kierownictwem, na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://ankiety.umk.pl/124568/lang-pl
Ankietę (liczącą 40 pytań) wypełnia się poprzez wejście w swojej przeglądarce na link:
https://ankiety.umk.pl/124568/lang-pl

Następnie ankietowani powinni przejść zgodnie z instrukcjami przez kolejne pytania, które są w ankiecie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem ankiety: religiousfreedomiws@gmail.com
Powyższe badanie będzie dostępne do dnia 31 grudnia 2019 r.