Plan konferencji metodycznych dla katechetów powiatu cieszyńskiego

  • 4 września 2019, Mateusz Kierczak

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w podstawie programowej Kościoła Katolickiego. W ramach konferencji katecheza otwarta.
17 października 2019 r., czwartek, godz. 14.30, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie, ul. Bielska 247,

Wymagania edukacyjne na katechezie. W ramach konferencji katecheza otwarta.
7 listopada 2019 r., czwartek, godz. 14.30, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skoczowie, u. Mickiewicza 11

Zapisy u Pani Anny Ficoń 604-556-791