Prezentacja nowych podręczników

  • 21 maja 2020, Mateusz Kierczak

Multimedialna prezentacja podręczników do programów nauczania religii opartych na nowej Podstawie Programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku.

Przypominamy, że podręczniki poszczególnych wydawnictw w formie książkowej będą udostępnione do wglądu od 1 września  2020 roku w Bibliotece Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

– Nowe podręczniki wydawnictwa Jedność
– Nowe podręczniki wydawnictwa Świętego Wojciecha
– Nowe podręczniki wydawnictwa WAM
– Nowe podręczniki Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium
– Nowe podręczniki Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu
Nowe podręczniki wydawnictwa Świętego Stanisława