Informacja o nowych podręcznikach do nauki Religii w Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Programy nauczania i podręczniki zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 9 czerwca 2018 roku w naszej diecezji w szkołach podstawowych wprowadzamy:
1. od dnia 1 września 2021 roku w grupach przedszkolnych, klasach I i V szkoły podstawowej;
2. od dnia 1 września 2022 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej;
3. od dnia 1 września 2023 roku w klasach III i VII szkoły podstawowej;
4. od dnia 1 września 2024 roku w klasach IV i VIII szkoły podstawowej.
Programy nauczania i podręczniki zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 9 czerwca 2018 roku w naszej diecezji w szkołach ponadpodstawowych wprowadzamy:
1. od dnia 1 września 2020 w klasach I szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
2. od dnia 1 września 2021 w klasach II szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
3. od dnia 1 września 2022w klasach III szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
4. od dnia 1 września 2023w klasach IV szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II stopnia.
Do czasu wprowadzenia nowych podręczników (zob. powyższe terminy) w naszej diecezji stosuje się nadal podręczniki według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010 roku.

 

 

NOWE PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI


Poniżej umieszczamy linki do stron internetowych najpopularniejszych w naszej diecezji wydawnictw oferujących podręczniki do nauki religii. Można na nich znaleźć tytuły i numery nowych podręczników i programów.
Przypominamy, że zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza od dnia 1 września 2009 roku w naszej diecezji na wszystkich poziomach edukacyjnych korzystać można z wszystkich podręczników do katechezy dopuszczonych do użytku przez Komisję Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski.

WAM Kraków

Link do strony z materiałami

Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

Link do strony z materiałami

Wydawnictwo Św. Stanisława, Kraków

Link do strony z materiałami

Wydawnictwo Jedność, Kielce

Link do strony z materiałami

Wydawnictwo GAUDIUM, Lublin

Link do strony z materiałami

WYKAZ STARYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW


PROGRAM JEZUICKI I KIELECKI
PRZEDSZKOLE
Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003
Tytuł programu: “Radość dzieci Bożych”

Podręcznik do religii dla dzieci czteroletnich nr AZ-01-03/1-0
“Cieszymy się Bogiem” s. T. Biłyk

Podręcznik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich
nr AZ-01-03/1-0 “Cieszymy się Bogiem”, T. Czarnecka. W.Kubik
“Cieszymy się Bogiem” s. T. Biłyk

Podręcznik do religii dla dzieci pięcioletnich nr AZ-02-03/1-0
“Kochamy Boga” s. T. Biłyk

Podręcznik metodyczny do religii dla dzieci pięcioletnich
nr AZ-02-03/1-0 “Kochamy Boga”, T. Czarnecka. W.Kubik
“Cieszymy się Bogiem” s. T. Biłyk

Podręcznik do religii dla klasy “0” nr AZ-0-03/1-0
“Wędrowanie z Bogiem”
s. T. Biłyk, B. Surma, , WAM, Kraków

Podręcznik metodyczny do religii dla klasy “0” nr AZ-0-03/1-0
“Wędrowanie z Bogiem” s. T. Biłyk, T. Czarnecka, W. Kubik,
B. Surma WAM, Kraków

Program ogólnopolski dla kl. O nr AZ-Ow-03/3 z 10 III 2003
Tytuł programu: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”

Klasa 0 nr AZ-0w-03/3 “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” J. Kraszewski, R. Czekalski, L. Wanarska, E. Zielińska
Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: “W radości dzieci Bożych” opr. T. Śmiech

Klasa 0 nr AZ-0-04/3 “W świecie mojego Boga”
M. Pištek, Jedność, Kielce
Klasy I -III szkoły podstawowej

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: “Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/1-1
“W domu i rodzime Jezusa” red. Wł. Kubik, WAM, Kraków

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-1
“Bliscy Sercu Jezusa” red. Wł. Kubik, WAM, Kraków

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/1-1
“Jezusowa wspólnota serc” red. Wł. Kubik, WAM, Kraków

Program ogólnopolski nr AZ-1-02/9 z 18 VII 2002
Tytuł programu: “W rodzinie dzieci Bożych” red. T. Śmiech

Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-02/9-0 “Bóg naszym Ojcem”
R. Brzoza, M. Czyż, E. Kondrak, Jedność, Kielce

Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-02/9-0 “Jezus jest z nami”
red. M. Pištek, Jedność, Kielce

Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-02/9-0
“Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem”
A. Kaszycki, E. Kondrak, B. Nosek, , Jedność, Kielce

Klasy IV – VI szkoły podstawowej

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 z dnia 20 IX 2001
Tytuł programu: “Wezwani przez Boga”

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/1-1
“Zaproszeni przez Boga” red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/1-1
“Obdarowani przez Boga” red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-1
“Przemienieni przez Boga” red. Z. Marek, WAM, Kraków

Program ogólnopolski nr AZ-2-03/6 z 28 V 2003
Tytuł programu: “W przyjaźni z Bogiem” red. T. Śmiech

Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-03/6-0 “Słuchamy Boga”
red. B. Nosek, T. Śmiech Jedność, Kielce

Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-03/6-0 “Wielbimy Boga”
R. Brzoza, E. Luty, B. Nosek, T. Śmiech, , Jedność, Kielce

Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-03/6-0
“Z Jezusem w drodze do Ojca” red. B. Nosek, T. Śmiech
Jedność, Kielce

GIMNAZJUM
Program ogólnopolski nr AZ-3-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: “Wierzyć Chrystusowi”

Klasa I gimnazjum nr AX-31-01/1-1 “Jezus uczy i zbawia”
Red. Z. Marek, WAM

Klasa II gimnazjum nr AX-32-01/l-1 “Jezus działa i zbawia”
Red. Z. Marek, WAM

Klasa III gimnazjum nr AX-33-01/l-1 “Jezus prowadzi i zbawia”
Red. Z. Marek, WAM

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/9 z 10 VII 2002
Tytuł programu: “W drodze do Ojca” red. T. Śmiech

Kl. I gimnazjum nr AZ-31-02/9-0 “W moim Kościele”
red. T. Śmiech, Jedność, Kielce

Kl. II gimnazjum nr AZ-32-02/9-0 “W miłości Ojca”
red. T. Śmiech, Jedność, Kielce

Kl. III gimnazjum nr AZ-33-02/9-0 “W życiu i w prawdzie”
red. T. Śmiech, Jedność, Kielce

LICEUM PROFILOWANE / TECHNIKUM
Program ogólnopolski nr AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: “Świadek Chrystusa”

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/1-1
“Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele”
red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/1-1
“Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”
red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa III liceum i technikum nr AZ-43-01/1-1
“Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie”
red. Z. Marek, WAM, Kraków

SZKOŁA ZAWODOWA
Program ogólnopolski nr AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: “Z Chrystusem”

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51 -01/1-1
“Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie”
red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-1
“Ze Zmartwychwstałym w rodzinie”
red. Z. Marek, WAM, Kraków

SZKOŁY SPECJALNE
Dotychczas zarejestrowano następujšce programy do nauczania religii w szkołach specjalnych:
– AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2006.
– AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2006.
– AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; na czas nieokreślony.
ALTERNATYWNY PROGRAM POZNAŃSKI
Przedszkole – klasa O

AZ-0-04/4 26 III 2004
Jesteśmy dziećmi Pana Boga
Klasa O AZ-03-04/4-0 Przychodzimy do Pana Boga, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

Szkoła podstawowa – klasy I-III

AZ-1-01/1 20 IX 2001
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Klasa I AZ-1 1-01/1-2 W domu Bożym i rodzinie Jezusa, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

AZ-1-01/1 20 IX 2001
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Klasa II AZ-12-01/1-2 Bliscy Sercu Jezusa, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

AZ-1-01/1 20 IX 2001
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Klasa III AZ-13-01/1-2 Jezusowa wspólnota serc, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

Szkoła podstawowa – klasy IV-VI

AZ-2-01/1 20 IX 2001
Wezwani przez Boga
Klasa IV AZ-21-01/1-2 Powalani przez Boga Ojca, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

AZ-2-01/1 20 IX 2001
Wezwani przez Boga
Klasa V AZ-22-01/1-2 Umiłowani w Jezusie Chrystusie, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

AZ-2-01/1 20 IX 2001
Wezwani przez Boga
Klasa VI AZ-23-01/1-2 Uświęceni w Duchu Świętym (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

GIMNAZJUM

AZ-3-02/2 27 II 2002
Przyjąć blask Bożej Prawdy
Klasa I AZ-3 1-02/2-0 Słowo Boga jest blisko Ciebie, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

AZ-3-02/2 27 II 2002
Przyjąć blask Bożej Prawdy
Klasa II AZ-32-02/2-0 Wolni przez miłość, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

AZ-3-02/2 27 II 2002
Przyjąć blask Bożej Prawdy
Klasa III AZ-33-02/2-0 Żyjšc z innymi dla innych, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

AZ-4-01/1 20 IX 2001
Świadek Chrystusa
Klasa I AZ-41-01/1-2 Świadek Chrystusa w Kościele, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

AZ-4-01/1 20 IX 2001
Świadek Chrystusa
Klasa II AZ-42-01/1-2 Świadek Chrystusa w świecie, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

AZ-4-01/1 20 IX 2001
Świadek Chrystusa
Klasa III AZ-43-01/1-2 Świadek Chrystusa w rodzinie, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

SZKOŁY SPECJALNE

AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2007.

AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); na czas nieokreślony.

AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2007.

AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); na czas nieokreślony.

AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; na czas nieokreślony.

AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); na czas nieokreślony.

AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); na czas nieokreślony.

WP-4f-04/1 (z 9 II 2004) – dla diecezji warszawsko-praskiej – dla klas I-III liceum przyszpitalnego (M. Wojewoda); do 31 VIII 2007.

AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); na czas nieokreślony.

WA-5ah-04/7 (z 10 V 2004) – dla archidiecezji warszawskiej – dla szkół zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach
KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKÓW POD NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI:

  • decyzję o korzystaniu z wybranego programu podejmuje ks. proboszcz w czasie parafialnego spotkań z katechizującymi,
  • katecheta dobrze zna program, podręcznik i jest przygotowany do jego realizacji,
  • wszyscy uczniowie posiadają odpowiednie katechizmy,
  • wybrany program jest realizowany we wszystkich klasach danej szkoły, (nie może być tak, by w jednej szkole realizować dwa różne programy).
  • Inne podręczniki można jedynie wykorzystywać jako pomocnicze i nie można na nich bazować.