Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

  • 10 września 2019, Mateusz Kierczak

Regulamin XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V Szkół Podstawowych oraz Regulamin XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin – Klasa 4-5

Regulamin – Klasa 6-8