Studia podyplomowe z przedmiotu wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej

  • 7 stycznia 2020, Mateusz Kierczak

Słuchaczami mogą być absolwenci studiów co najmniej licencjackich, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowania do życia w rodzinie. Studia mogą podjąć również osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych.

Absolwenci trzysemestralnych studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich we wszystkich typach szkół.

Studia zostaną uruchomione od 25 stycznia 2020 r.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele lub co tydzień w sobotę w godzinach 8.30-17.30.

Odpłatność za studia wynosi: 3420 zł.

Organizator: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pana Tomasza Bema pod numerem telefonu 124120668, 695-928-305, 605-061-844.