Termin etapu rejonowego XXIV Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych

  • 8 listopada 2018, Mateusz Kierczak

Informujemy, że 22 listopada 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się etap rejonowy XXIV Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych. Etap zaplanowano w trzech miejscach:
• w budynku Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej,
• w Domu Katechetycznym przy parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu,
• w Domu Katechetycznym przy parafii św. Klemensa w Ustroniu.

Do poszczególnych miejsc udajemy się na podstawie otrzymanych oddelegowań.

Bardzo prosimy o przekazanie uczniom zgody na przetwarzanie danych osobowych i oddanie organizatorom w dniu konkursu (obowiązkowo). Brak zgody uniemożliwia udział dziecka w konkursie.