Uwaga! Nowe podręczniki

  • 28 kwietnia 2020, Mateusz Kierczak

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (art. 22a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.2019.1481 t. j.) nauczyciele są zobowiązani podać listę podręczników, z których będą korzystać uczniowie w najbliższym roku szkolnym. Dlatego informujemy, że w Diecezji Bielsko-Żywieckiej, w grupach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych w klasach I i V, nowe podręczniki zostaną wprowadzone dopiero od 1 września 2021 roku.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w Bibliotece Diecezji Bielsko-Żywieckiej, od 1 września 2020 roku będą udostępnione do wglądu podręczniki metodyczne oraz podręczniki dla uczniów z poszczególnych wydawnictw, w formie książkowej wraz z obudową multimedialną (filmy, prezentacje, zadania interaktywne). Niektóre wydawnictwa będą dołączać te materiały na płycie CD a niektóre na specjalnie stworzonych portalach internetowych. Będzie to czas na dokonanie wyboru takich podręczników, które usprawnią pracę w katechezie szkolnej, a jednocześnie będą stanowić atrakcyjną formę przekazu treści religijnych.

Programy nauczania i podręczniki zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 9 czerwca 2018 roku w naszej diecezji w szkołach podstawowych wprowadzamy:

1. od dnia 1 września 2021 roku w grupach przedszkolnych, klasach I i V szkoły podstawowej;
2. od dnia 1 września 2022 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej;
3. od dnia 1 września 2023 roku w klasach III i VII szkoły podstawowej;
4. od dnia 1 września 2024 roku w klasach IV i VIII szkoły podstawowej.

Programy nauczania i podręczniki zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 9 czerwca 2018 roku w naszej diecezji w szkołach ponadpodstawowych wprowadzamy:

1. od dnia 1 września 2020 w klasach I szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
2. od dnia 1 września 2021 w klasach II szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
3. od dnia 1 września 2022 w klasach III szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
4. od dnia 1 września 2023 w klasach IV szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II stopnia.
Do czasu wprowadzenia nowych podręczników (zob. powyższe terminy) w naszej diecezji stosuje się nadal podręczniki według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010 roku.